Tietosuojalauseke

Sitoudumme käsittelemään rekisteröityneiden käyttäjien tietoja:

 • Läpinäkyvästi, niin että rekisteröityneillä käyttäjillä on mahdollisuus mahdollisimman laajasti nähdä itsestään tallennetut tiedot automaattisesti, erikseen pyytämättä. Käyttäjällä on myös mahdollisuus päivittää tietonsa tai osittain poistaa tietonsa rekisteristä itse.
 • Omaehtoisesti, niin että kaikki tallennettu tieto on rekisteröityneen käyttäjään omaan tiedonantoon tai toimintaan perustuvaa.
 • Perustellusti, niin että käyttäjätietoja käsitellään vain asiakassuhteen vuoksi eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin tarkoituksiin.
 • Turvallisesti, niin että käyttäjätietoja käsitellään asianmukaisin turvatoimin ja vain niiden henkilöiden toimesta, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja velvollisuus.

Tietosuojaseloste

Tietosuojalain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita kerätään suoraan SporttiRakin palvelun käytön yhteydessä. Se ei koske kolmansien osapuolien linkkejä, joita palvelun sisällä mahdollisesti on, kuten Facebook tai Instagram.

1.    Rekisterinpitäjä
SporttiRakki / Dogomo Oy
Postiosoite: Riihimäentie 11, 61500 Isokyrö
Y-tunnus: 2812633-4
Vastuuhenkilö: Heidi Hendrell
Puhelin: 045 669 67 99

2.    Rekisterin nimi
SporttiRakin asiakasrekisteri

3.    Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, sekä henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
 • SporttiRakki-palvelun käyttöoikeuden myöntäminen ja ylläpito
 • SporttiRakki-palvelun tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja myyntitoimenpiteet
 • asiakastyytyväisyyskyselyt ja mielipidetutkimukset
 • palvelun kehittäminen ja ylläpito

4.    Rekisterin tietosisältö
Rekisteröityneen käyttäjän itse palvelujäsenyyden tai muun verkkokauppaostoksen yhteydessä antamat, tallennetut tiedot. Käyttäjän itse myöhemmin asiakasprofiiliinsa tallentamat tiedot sekä muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, jotka on tarkemmin määritelty alla.

Mukana myös rekisteröitymättömän käyttäjän itse lisäämänsä tiedot palvelun käyttöä (kommentointi) tai tiedonantoa varten (uutiskirje), joihin on erikseen kysytty lupa.

 1. Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 2. Asiakkuustiedot: a) tilaus-, osto- ja maksukäyttäytymistiedot, b) palvelun käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot kuten käyttäjänimi ja salasana, c) mielenkiinnon kohteet palvelusisällöstä ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 3. Omatuottama aineisto: rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto palvelussa kuten kuvat, videot, kommentit
 4. Markkinointilupa: rekisteröidyn antama lupa markkinointiin
 5. Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot sekä rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä, vieraillut sivut ja vierailun aika.
 6. Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa, kuten reklamaatiot ja palautteet

5.    Tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus

 1. Asiakkaan oma ilmoitus palveluun rekisteröitymisvaiheessa
 2. Asiakkaan oma ilmoitus verkkokauppaostoksen yhteydessä
 3. Asiakkaan myöhemmin itse muokkaamana oman käyttäjäprofiilinsa kautta
 4. Yhteydenoton kautta asiakaspalveluun (yhteydenotto-/palautelomake) tai
 5. Rekisteröitymättömän palvelun käyttäjän oma ilmoitus palvelun käyttöä varten (artikkelien kommentointi omalla nimellään) tai tiedonantoa varten (uutiskirjeen tilaus), joihin on erikseen kysytty lupa

Muut tietolähteet

Lisäksi käyttäytymistietoja voidaan kerätä evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Tältä osin esimerkiksi Google Analytics on osa palvelua. Palvelun käyttäjä voi joko hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön erillisen evästeilmoituksen kautta, jonka hän saa nähtäville, kun saapuu sivustolle. Hyväksymisen yhteydessä asiakkaalle kerrotan, että maksullisen jäsenpalvelun käyttö ja sisältöjen katsominen edellyttävät sivuston evästeiden hyväksymistä.

6.    Tietojen luovutus & vastaanottajat
Tietoja käytetään vain kohdassa 3 (Tietojen käsittelyn tarkoitus) ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena valtuutetut palveluntarjoajat, joiden tehtävänä on auttaa palvelun tuottamisessa ja ylläpidossa, kuten tekninen ylläpito, palvelintarjoajat tai maksujärjestelmän tarjoajat. Jokaisen palveluntarjoajan kanssa on olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvasäännöksiä.

Palvelun sisällä näytetään muille palvelun käyttäjille ne tiedot, jotka asiakas on itse määrittänyt oman profiilinsa kautta julkiseksi tai on itse omasta suostumuksestaan lisännyt palveluun näkyville. Ainut pakollisesti näkyvä tieto on nimi, joka on palvelun käyttöehtojen mukaan aina näkyvä.

7.    Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on kappaleessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

8.    Rekisteröidyn oikeudet

 • Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen: Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti toimitus@sporttirakki.fi. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 2 viikon kuluessa. Tietojaan rekisteröity pääsee itse tarkastamaan ja muokkaamaan oman käyttäjätilinsä kautta.
 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää käyttäjätunnuksensa ja siten henkilötietojensa poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti toimitus@sporttirakki.fi. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 2 viikon kuluessa.
  • Rekisteröity voi muokata tai estää evästeet sivuston evästeilmoituksen kautta.
  • Suoramarkkinointiluvan aiemmin antaneella asiakkaalla on mahdollisuus poistaa itsensä postituslistalta sähköpostikirjeessä annetun linkin kautta.
 • Oikeus tehdä valitus: Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojensa käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä oikeuksia, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9.    Rekisterin suojaus
Asiakastietoja pääsevät käsittelemään vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Näillä työntekijöillä on oma käyttäjätunnus ja salasana rekisterijärjestelmään ja tietoja käsitellään turvallisissa tiloissa. Tietokannat, joihin asiakastiedot on tallennettu, on asianmukaisin tavoin teknisillä keinoilla suojattu eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyä.

Mikäli tietoturvaloukkaus pääsee kaikista turvatoimenpiteistä huolimatta syntymään, ilmoitamme asiasta viivyttelemättä valvontaviranomaisille sekä tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille rekisteröidyille.

Tietosuojaseloste päivitetty:
24.10.2021 (lisätty tiedot evästehallinnasta ja käyttäjän omaehtoisesta hyväksymisestä)
23.5.2018 (ent. rekisteriseloste, tehty lisäyksiä GDPR:n määrittelemällä tavalla)

Keitä tietosuojaseloste koskee?

Tämä tietosuojaseloste koskee SporttiRakin palvelua käyttäviä henkilöitä.