Positiivinen vahvistaminen on hyvin voimakkaasti läsnä suojelukoiran koulutuksessa, koulutti koiransa sitten millä tyylillä tahansa. Sen hyödyntäminen on kuitenkin välillä hankalaa, koska primaari vahviste eli suojahiha on läsnä ja koiran näkyvillä lähes koko harjoituksen ajan. Lisäksi harjoituksissa työskennellään usein voimakkaassa tunnetilassa, koska palkkion merkitys on koiralle erittäin suuri. Senkin vuoksi harjoitukset on tärkeää suunnitella huolella ja sopia pelisäännöt, jotta ohjaaja ja maalimies tietävät, miten toimia tilanteiden muuttuessa.

Aina pitäisi selvittää syy siihen, miksi koira käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy ja löytää paras ratkaisumalli syyn, ei oireen, perusteella.

Vaikka suurimman palkan eli hihan näkyvillä olo tuo omat haasteensa, se on kuitenkin suojelukoulutuksen suurimpia voimavaroja. Kaikki perustuu siihen, että koulutettavalla koiralla on valtava halu purra hihaa. Sen ansiosta koira miettii ratkaisuja ja tarjoaa käyttäytymisiä saadakseen palkan. Siksi myös palkkion epääminen toimii niin tehokkaana rangaistuksena, ja oppiminen ja koulutuksessa edistyminen voi olla hyvinkin nopeaa. Kun koira itse korkeassa viretilassa oivaltaa, millä keinolla se pääsee haluamaansa päämäärään eli puremaan suojahihaa, sen oppiminen on huomattavasti nopeampaa kuin jos käytettäisiin negatiivista vahvistamista tai positiivista rankaisua toivotun käyttäytymisen aikaansaamiseksi.

Suurin palkkio

Suojahihaan puremisen pitäisi siis olla ylivoimaisesti korkein palkkio koiralle, jotta positiiviseen vahvistamiseen perustuva suojelukoulutus voi edetä. Jos koiran luontainen motivaatio purra suojahihaa tai taistella maalimiehen kanssa ei ole suuri, on maalimiehen tehtävä saada koira kiinnostumaan hihasta niin paljon kuin mahdollista, jotta koiran fokus pysyisi herkeämättä hihassa. Hihan arvoa palkkiona yritetään nostaa niin paljon kuin mahdollista.

Jos koira on epävarmempi puremaan suojahihaa, maalimiehen täytyy pudottaa omaa olemustaan ja tehdä itsestään ”pienempi”. Maalimies ja ohjaaja yhdessä pyrkivät vahvistamaan koiran heikompia ominaisuuksia tukemalla koiran oma-aloitteista ratkaisukykyä ja kannustamalla koiraa yrittämään päämäärään pääsyä. Erilaisia keinoja ja ratkaisuja on olemassa varmasti yhtä monta kuin koiriakin. Aina pitäisi selvittää syy siihen, miksi koira käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy ja löytää paras ratkaisumalli syyn, ei oireen, perusteella.

Palkkion suunta ja arvo

Toisarvoisen palkkion käyttö

Palkkion eli hihan näkyminen tuottaa yleensä sen haasteen, että koira on helposti menossa voimakkaan palkkion suuntaan, eikä korkeassa viretilassa oleva koira malta kuunnella esimerkiksi ohjaajan sivulletulokäskyä. Siinä vaiheessa koiralle pitää rakentaa suojeluosiota varten toinen palkkio, jonka arvoa ei kuitenkaan nosteta yhtä suureksi kuin hihan, mutta se on lähes yhtä korkealla palkkioiden hierarkiassa. Tähän käy esimerkiksi purutyyny. Kun koira haluaa kiihkeästi mennä puremaan hihaa, sitä ei päästetä sinne, mutta ei myöskään aleta repiä ja tempoa kaulapannasta tai muuten väkisin yritetä saada fokusta ohjaajaan.

Koiralle on opetettu vahva sivulletulo rauhallisessa ympäristössä, niin että koira tietää käskyn merkityksen. Kun koira pyrkii hihaa kohti, sille annetaan käsky tulla sivulle ja toistetaan käskyä niin kauan, että koira vaikka vain kääntää päätään ohjaajaa kohti, jolloin se heti palkataan toiseksi korkeimmalla palkkiolla (tyyny). Tässä voi hyvin käyttää merkkisanaa tai vaikka pilliä, koska klikkeri on varattu vain hihapuruihin. Muutamien toistojen jälkeen koira alkaa kääntää päätään aina nopeammin ohjaajan suuntaan (omaehtoinen luopuminen), jonka jälkeen käytös voidaan ”sheipata” (palkata askel askeleelta) perusasentoon asti.

Tämä vaihe jää väliin, jos koira tulee sujuvasti käskystä suoraan sivulle. Jos ohjaajalta tuleva palkka nousee liian suureksi suhteessa hihaan, niin silloin tietenkin nostetaan taas hihan arvoa. Toinen vaihtoehto on, että ohjaaja, apuohjaaja tai maalimies klikkaa sopivalla hetkellä ja koira saa mennä puremaan hihaa.

Kohteesta luopuminen

Koulutuksen alkuvaiheessa useimpien koirien on vaikea luopua kohteesta (maalimies) ja kääntyä ohjaajan suuntaan tai liikkua taaksepäin, koska palkkio on koko ajan suoraan edessä. Siksi pelkästään maalimieheltä tulevan palkan varassa voi olla joidenkin koirien kohdalla liian haastavaa edetä. Kuitenkin esimerkiksi selkäkuljetuksessa klikkerin käyttö voi olla tehokkaampaa kuin ohjaajan palkka, koska palkkion suunta on koiran liikkeen suunnan mukainen.

Kun sivulletulo on hallussa, siirrytään seuraamiseen maalimiehen läheisyydessä. Alkuvaiheessa kannattaa edetä aina mahdollisimman nopeasti seuraavaan vaiheeseen niin, etteivät harjoitukset ole liian helppoja eivätkä liian vaikeita. Silloin oppiminen on yleensä tehokkainta. Jos oppimista ei tapahdu, aina voi palata perusharjoituksiin eli sivulletuloon ja siitä palkkaamiseen ja laskea kriteeriä.

Klikkerin käyttö

Klikkeri on erittäin tehokas koulutusväline, jota käytetään pääsääntöisesti positiivisen vahvistamisen yhteydessä. Klikkaus on alun perin ollut neutraali ärsyke, josta tulee harjoittelun myötä ehdollinen ärsyke/vahvistaja. Positiivista vahvistamista voidaan käyttää, kun opetetaan uusia taitoja, hiotaan jo opittuja taitoja tai ylläpidetään olemassa olevaa käyttäytymistä. On tärkeää muistaa, että positiivisen vahvisteen on oltava nimenomaan koiran mielestä positiivinen, jotta se toimii.

Suojelukoulutuksessamme klikkeri toimii tarkkana merkkinä oikeasta käyttäytymisestä sekä lupana lähteä primaariin vahvisteeseen eli puruun. Positiivista vahvistamista on myös kehuminen, jota käytämme paljon sekundaarisena vahvisteena. Kehuja ja koiran suullista kannustamista kannattaa viljellä paljon, etenkin alkuvaiheessa, jolloin koiraa voidaan vahvistaa vähempiarvoisella palkkiolla palkkioasteikossa, ilman että meneillään oleva toiminta keskeytyy.

Sekundaarisella vahvisteella saa hyvin palkattua koiraa niistä hetkistä, jolloin halutaan koiran pysyvän esimerkiksi seuraamisasennossa ja pitkittää oikeaa suoritusta ennen suurta palkkaa eli vapautusta klikkauksella suojahihaan tai merkkisanalla ohjaajan tarjoamaan purutyynyyn. Kehuminen vahvistaa myös koiran ja ohjaajan välistä suhdetta ja tiimityöskentelyä maalimiestä ”vastaan”.

Primaarin ja sekundaarin vahvisteen aikataulutusta pitää vaihdella. Aluksi palkkioihin pääsy tulee nopeasti ja pikkuhiljaa niihin pääsyä pitkitetään ja ajoituksia vaihdellaan. Näin koira oppii, että palkkaus voi tulla mistä tahansa oikeasta käyttäytymisestä. Teoriassa näin, mutta käytännön tasolla on aina otettava huomioon yleisesti koiraeläimen käyttäytyminen ja oppiminen, rotuominaisuudet sekä ennen kaikkea koira yksilönä.

Lähteitä ja lisälukemista

Balabanov Ivan & Karen Duet: Advanced Schutzhund
Burch, Mary R. & John S Bailey: How Dogs Learn
Gerritsen Resi, Ruud Haak & Simon Prins: K9 Behavior Basics – A Manual for Proven Success in Operational Service Dog Training
Gerritsen Resi & Ruud Haak: K9 Schutzhund Training – A Manual for IPO Training through Positive Reinforcement
Lindsay, Steven: Handbook of Applied Dog Behavior and Training
Reid, Pamela J: Excel-Erated Learning

Artikkelikuva: Kristi Vilmunen / KV Photo


MAINOS
Olen toiminut kouluttajana Opaskoirakoululla yli 20 vuotta. Erityisinä vastuualueinani ovat nykyään pentuohjelma (kasvatuksen tukeminen, ongelmatilanteiden ratkaiseminen, harjoittelijoiden ohjaaminen) sekä soveltuvuustestaaminen. Olen kouluttanut yli 80 opaskoiraa ja lisäksi olen kouluttanut Suomen ensimmäisen kuurosokean opaskoiran. Vuonna 2003 perustin Tassutaiturit, jossa koulutan arkitottelevaisuutta, ongelmakoiria, teen pentutestejä, annan ravintoneuvontaa, akupunktiota ja hierontaa. Lisäksi minulla on yritys Dogmanship Oy, joka tuo maahan mm. korkealaatuisia ravintolisiä ja järjestää mm. nenänkäyttökursseja. Minulla on oma positiivinen suojelukoiraryhmä, jossa toimin maalimiehenä. Suojeluharrastuksen maalimiehenä olen aloittanut 18 vuotiaana. Suojelun lisäksi harrastan metsäjälkeä ja FH-jälkeä. Erityisesti olen kiinnostunut koiran käyttäytymisestä, oppimisteorioista, klikkerikoulutuksesta sekä yleisesti koirien hyvinvoinnista. www.tassutaiturit.fi, www.dogmanship.fi

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän