Koiratanssin toinen alalaji, HTM eli heelwork to music (seuraaminen musiikin tahtiin), perustuu kymmeneen erilaiseen seuraamispositioon ohjaajan ympärillä. Hyvässä HTM-ohjelmassa koira pääsee esittämään seuraamistaitojaan monipuolisesti eri positioissa. Monta kertaa on kysytty, montako positiota riittää esimerkiksi HTM:n alokasluokkaan. Tuomariohjeeseen on määritelty noin kaksi monipuolisesti esiteltyä positiota riittäväksi määräksi, mutta koska kyseessä on arvostelulaji ja ohjelmassa on muitakin arvosteltavia asioita kuin positioiden määrä, on tarkkaa vastausta vaikea antaa vaan usein kokonaisuus ratkaisee.

Hyvässä positiossa koira seuraa halukkaasti ohjaajaa ja reagoi hyvin suunnan- ja temponvaihdoksiin. Seuraaminen saa olla tiivistä, kunhan se ei estä ohjaajan kulkua.

Erilaiset positiot esiteltynä:

Monipuoliset positiot

Mitä tuo monipuolisesti esitelty positio sitten tarkoittaa? Tärkeimpänä halutaan nähdä, että koira osaa varmasti position. Se osaa hakeutua siihen ilman suurempia käsimerkkejä ja pitää paikkansa niin liikkeessä, pysähdyksissä, erilaisissa nopeuksissa kuin suunnissakin. Etenkin alokasluokassa koiraa saa toki auttaa käsiohjauksella oikeaan positioon, mutta mitä itsenäisemmin koira positioihin hakeutuu, sitä paremmat teknisen osa-alueiden pisteet on mahdollista saavuttaa.

Hyvässä positiossa koira seuraa halukkaasti ohjaajaa ja reagoi hyvin suunnan- ja temponvaihdoksiin. Seuraaminen saa olla tiivistä, kunhan se ei estä ohjaajan kulkua, koira ei nojaa ohjaajan jalkaan tai kierry mutkalle ohjaajan ympärille. Koiran etäisyyttä sivusuunnassa ohjaajaan ei ole tarkasti määritelty, ainoastaan se, että etäisyyden tulisi pysyä samana jokaisessa positiossa. Jos koira on kovin etäällä ohjaajasta, on sen kuitenkin vaikeampi esittää tarkkaa seuraamista ja pysyä mukana suunnanvaihdoksissa. Jätättäminen tai poikittaminen positioissa vähentää pisteitä ja pahimmassa tapauksessa tuomarin on hankala arvailla, mitä positiota koirakko haluaa esittää.

Pelkästään eteenpäin kuljetussa positiossa ei välttämättä pysty näyttämään tarpeeksi laajasti koiran taitoja, siksi erilaiset suunnat tuovat vaihtelevuutta ohjelmaan. Myös eri suunnissa koiran pitäisi kulkea yhdensuuntaisesti ohjaajan kanssa, siksi niiden huolelliseen opettamiseen kannattaa käyttää aikaa. Koirat onneksi pystyvät soveltamaan näitä taitoja uusissa positioissa, joten kun sivuaskeleet ja peruutukset on opetettu jossakin positiossa, pystyy ne helpommin siirtämään toisiinkin positioihin.

Positioiden vaihdot

Positioiden vaihdoilla, eli linkeillä, pystyy myös tuomaan esiin koiran osaamistasoa. Linkkien treenaamiseen hyvä harjoitus on esimerkiksi sellainen, missä valitaan kaksi koiran osaamaa positiota ja mietitään useampi tapa saada koira positiosta toiseen. Tässä harjoituksessa voi käyttää pyörähdyksiä, jalan alta pujotteluja, ohjaajan ympäri kiertämistä etuperin tai peruuttaen tai jalkojen välistä peruuttamista. Tuttuihin kaavoihin on niin helppo jämähtää! Mitä enemmän koira hallitsee linkkejä, sitä helpompi on rakentaa sujuva ohjelmakokonaisuus, missä positiot vaihtuvat vaivattomasti ja sulavasti. Nämä linkit katsotaan freestyleksi, jota ohjelmassa saa olla maksimissaan 25 %. Jos freestyleä käytetään lähinnä positioiden vaihtoihin, pysyy määrä maltillisella tasolla.

Kehänkäyttö

HTM-ohjelman rakentamisessa kannattaa kiinnittää huomiota kehänkäyttöön. Käytä koko tilaa, liiku myös viistosti kehän halki, tule välillä rohkeasti kohti tuomareita, käytä niin pyöreitä kuin kulmikkaampiakin linjoja, vältä sahaamasta pienellä alueella. Pitkät pätkät yhtä positiota yksipuolisesti esitettynä voi tehdä ohjelmasta tasapaksun, mutta toisaalta taas tiheät positionvaihdot saattavat tehdä ohjelmasta hieman sekavan ja koiralle haasteellisen. HTM-ohjelma saa olla myös teemallinen tai kertoa tarinaa. Tässä esimerkkinä Leena Inkilän ja Priman upea ohjelma viime vuoden Pohjoismaiden mestaruuskisoista, joissa koirakko voitti kultaa yksilökilpailusta.


MAINOS
Koiratanssin ylituomari ja koulutusohjaaja. Harrastanut lajia vuodesta 2005. Koiratanssikilpailuista saavutuksina mm. SM-1 vuosilta 2014, 2015 ja 2016, MM-joukkuehopea 2014, PM-yksilöpronssi 2014, PM-joukkuekultaa 2014 ja 2015, PM-joukkuehopeaa 2016.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän