Tokossa erikoisvoittajaluokan suoritus muodostuu kymmenestä arvosteltavasta liikkeestä, ja jokainen yksittäinen liike koostuu useasta eri osasta, joista jokainen vaikuttaa arvosteluun. 1-tuloksen voi saada, kun kaikki liikkeet onnistuvat jotenkuten, mutta korkeisiin pisteisiin ja menestymiseen arvokisoissa vaaditaan myös liikkeiden yksittäisten osien hiomista täydellisiksi. Toko on varsinainen pilkunviilauslaji, sillä siinä ei treenattava lopu koskaan kesken ja aina voi liikkeen osia treenata vieläkin paremmiksi.

Osa vannoo takaperin ketjuttamisen nimiin, osan kootessa liikkeet yhdistämällä ensin muutamia paloja osakokonaisuuksiksi ja yhdistämällä sitten osakokonaisuudet toisiinsa.

Pilko pieniin palasiin

Tokon liikkeiden opettamisen ydin on se, että liikkeet osataan pilkkoa sopivan kokoisiin ja koiralle loogisiin paloihin. Otetaan esimerkiksi erikoisvoittajaluokan uusien sääntöjen mukana tullut uusi liike, “kiertohyppynouto” eli merkin kiertäminen, pysähtyminen ja ohjattu nouto esteen yli hypäten. Liike voidaan jakaa karkeasti 14 eri osaan: virittely ja lähtöperusasento, merkin bongaus ja sinne meno, merkin kierto, luoksetulo, pysähtyminen (seisomaan, istumaan tai maahan), ohjauksen kuuntelu ja totteleminen, kapulan nosto, hypylle hakeutuminen ja hyppääminen, kapulan pito koko nouto-osuuden ajan, kapulan tuonti eteen tai sivulle, irroitus käskystä sekä loppuperusasento.

On todennäköisesti täysin mahdotonta opettaa näin moniosaista liikettä alusta asti kokonaisena suorituksena, ja suurin osa liikkeessä tapahtuvista virheistä johtunee yhdestä tai useammasta huonosti opetetusta liikkeen osasta. Sama idea pätee muihinkin tokoliikkeisiin. Mitä moniosaisempi liike on kyseessä, sitä tärkeämpää on jakaa se osiin ja treenata osat erillisinä kuntoon. Kokeissa ja koulutuksissa näkee usein koiria, jotka ennakoivat voimakkaasti jotakin liikkeen osaa tai joilla pieni epätarkka yksityiskohta, kuten vino perusasento tai kapulan pureskelu, pilaa muuten hienosti toimivan liikkeen. Ennakointi liittyy usein liian suurien osien tai jopa kokonaisten liikkeiden liialliseen treenaamiseen, ja siihen kannattaa etenkin aloittelevan ja kokemattoman koiran kanssa puuttua ensisijaisesti pilkkomalla liike osiin ja korostamalla jokaisen osan merkitystä.

Kokoa paloista kokonaisuus

Merkin kierto

Kuinka sitten niistä paloista kootaan kokonainen, kympin arvoinen liike? Jatketaan käyttäen esimerkkinä erikoisvoittajaluokan kiertohyppynoutoa. Sillä, missä järjestyksessä liikkeen osat koiralle opettaa, ei ole oikeastaan merkitystä. Aloitetaan nyt esimerkiksi kierron opettamisesta. Koiralle esitellään kierrettävä merkki ja siihen liittyvä toiminto, eli tiukka kierto haluttuun suuntaan. Kun koira osaa kiertää hyvällä tekniikalla läheltä, viedään merkkiä kauemmas ja otetaan mukaan häiriöitä, eli opetetaan meno merkille. Samalla otetaan mukaan luoksetulo kierron jälkeen, eli koiran kierrettyä merkin sen tulee tulla ilman erillistä käskyä luokse. Vasta, kun koira osaa bongata minkä tahansa värisen kiertomerkin vähintään 20-30 m päästä ja ohittaa matkalla hyppyjä, kapuloita, leluja, namikuppeja, ihmisiä, treenaavia koiria ja meluavaa yleisöä reagoimatta niihin, voidaan sanoa, että koira osaa kiertää merkin. Lisäksi koiran pitää osata tulla kierron jälkeen epäröimättä, suoraviivaisesti ja ennakoimatta luokse ilman kutsua.

Virittely

Otetaan mukaan virittely, eli koiralle voidaan kertoa ennen liikkeen alkua, että seuraavaksi tulee kierto, ja koira voi etsiä katseellaan kiertomerkin valmiiksi. Tässä yhteydessä koiralle opetetaan, että sen tulee pystyä silti istumaan sivulla rauhallisena ja olla “avoin” ohjaajan käskyille, vaikka se odottaisi jo kovasti lupaa juosta merkille. Kierto tulee uutena liikkeenä vastaan ensimmäisen kerran jo avoimessa luokassa, joten kierto ja siihen liittyvät osat kannattaa opettaa huolellisesti jo tokouran alkutaipaleella.

Pysähtyminen

Seuraavaksi voidaan ottaa mukaan pysähtyminen. Koiralle tulee opettaa täysin erillisinä temppuina käskystä seisominen, istuminen ja maahanmeno. Maahanmeno tulee ensimmäisen kerran vastaan seuraamisen yhteydessä jo alokasluokassa, ja muut jäävät liikkeet avoimessa luokassa. Samalla vaivalla jääviä liikkeitä opeteltaessa koiralle voidaan opettaa pysähtyminen asentoihin myös luoksetulon yhteydessä. Kun kaikki stopit toimivat luoksetulon yhteydessä täydestä vauhdista, voidaan ne yhdistää kiertoon.

Nouto

Nouto-osuuden opetus on toivottavasti aloitettu jo ensimmäisten koiralle opetettavien tokoliikkeiden yhteydessä. Pohjaa kiertohyppynoudon nouto-osuudelle voidaan luoda opettamalla koiralle ohjauskäskyt, joilla koira ohjataan noudettavalle kapulalle, jo ennen kuin varsinainen noutoliike on valmis. Moni ohjaaja valitsee ohjaukseen suullisen käskyn lisäksi käsimerkin. On tärkeää miettiä hyvissä ajoin, millainen käsimerkki kiertohyppynoutoon valitaan, sillä sen tulisi olla riittävän erilainen kuin ohjatussa noudossa, jossa kapulat sijaitsevat koiran takana. Oikeaan suuntaan hakeutumisen ohjauskäskyllä voi opettaa erillisenä temppuna esimerkiksi pallolla tai namikupilla, ilman kapuloita ja esteitä. Kun koira ymmärtää tehtävän, voidaan ottaa mukaan kapula.

Koira opetetaan nostamaan kapula maasta ohjaajaa kohti tullessa ilman ylimääräistä sähläystä ja arpomista, sillä etenkin kiertohyppynoudossa on ehdottoman tärkeää, että nosto on sujuva ja onnistuu. Usein noston epäonnistuminen johtaa myös esteen ohitukseen ja liikkeen nollaukseen, joten noston merkitystä ei voi korostaa liikaa. Nostoa tulee treenata erikokoisilla ja -muotoisilla kapuloilla, sillä kokeissa käytettävät kapulat voivat olla hiukan erimuotoisia, ja esimerkiksi sorvattu kapula voi olla vaikeampi nostaa kuin perinteinen ohjatun noudon kapula.

Noston lisäksi koiran pitää osata kantaa kapulaa kauniisti pureskelematta, päästää irti vasta luvan kanssa ja hypätä esteen yli kapula suussa löysäämättä otetta. Kapulan luovutus opetetaan ohjaajan haluamaan asentoon eli joko eteen tai suoraan sivulle. Koiran tulee osata eteentulo tai sivulletulo vinosta kulmasta erillisenä temppuna ilman kapulaa, ennen kuin kapula yhdistetään mukaan liikkeeseen. Kiertohyppynoudossa koira lähestyy ohjaajaa vinosta kulmasta, joten erityisesti suora eteenistuminen voi olla hyvinkin haastava liikkeen osa opettaa. Kun luovutusasento on selvillä, pitää koiran vielä osata päästää irti kapulasta ohjaajan käskyllä. Irroitusta voi harjoitella kapulan pidon yhteydessä, ja koiralle kannattaa tehdä selväksi, että irti päästetään vasta käskyllä, ei esimerkiksi vielä ohjaajan käden lähestyessä kapulaa.

Hyppy

Kun nouto toimii, voidaan noutoon yhdistää hyppy. Koiran tulee osata hypätä turvallisella ja taloudellisella tekniikalla esteen yli ilman kapulaa, ja vinoa lähestymiskulmaa hypylle voidaan harjoitella erillisenä tehtävänä ilman noutoa. Hyppyä voi hyvin treenata melko pitkällekin vain yhdellä hyppyesteellä, vaihdella vain koiran ja ohjaajan sijaintia suhteessa hyppyyn. Hyppyä opetettaessa kannattaa huomioida, että koira lähestyy hyppyä hieman eri kulmasta riippuen siitä, kumpi puoli sille arvotaan ja kuinka tiukan kierron se tekee. Hyppyä siis kannattaa treenata hieman vaikeammistakin kulmista kuin mitä kokeenomaisessa asetelmassa on, sillä kokeessa koiran tehdessä esimerkiksi normaalia laajemman kierron, voi lähestymiskulma kapulalle ja kapulalta hypylle olla hyvinkin paljon jyrkempi kuin tiukan kierron jälkeen. Hyppyosuutta tulee treenata erinäköisillä esteillä ja erilaisilla alustoilla.

Perusasennot

Kun kaikki muut yksittäiset liikkuvat osat toimivat, tulee koiran vielä tehdä suora ja nopea perusasento (edestä sivulle siirtyvällä koiralla) ja pysyä perusasennossa liikkeen päättymiseen asti. Usein loppuperusasennon treenaaminen meinaa unohtua “vaikeampien” osien treenauksen hurmassa, mutta sitäkään osaa ei pitäisi lainkaan väheksyä. Esimerkiksi tokon MM-kilpailun finaalissa vuonna 2017 eräs Norjan joukkueen koirakko teki kaunista ja ehjää suoritusta aina viimeisiin noutoliikkeisiin asti. Kuitenkin jokaisen noudon loppuperusasennossa koira vapautti itsensä juuri ennen liikkeen päättymistä, ja pisteet ropisivat pudottaen koirakon finaalin hännille.

Liikkeen koostaminen

Kun liikkeen jokainen osa-alue toimii yksittäisenä temppuna, voidaan osat koota yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Liikkeen osien treenaamisen lisäksi kokonaisiakin liikkeitä on välillä pakko treenata, jotta nähdään, miten palaset toimivat ketjutettuina. Etenkin kisojen lähestyessä jokainen liike tulisi koota valmiiksi kokonaisuudeksi ja testata liikkeenohjaajan kanssa hyvissä ajoin ennen koetta. Liikkeen kokoamisen voi toteuttaa usealla eri tavalla.

Osa vannoo takaperin ketjuttamisen nimiin, osan kootessa liikkeet yhdistämällä ensin muutamia paloja osakokonaisuuksiksi ja yhdistämällä sitten osakokonaisuudet toisiinsa. Yllättäviä ongelmia voi tulla vastaan liikkeen kokoamisen yhteydessä. Esimerkkiliikkeessä eli kiertohyppynoudossa koira voi hämmästyä esimerkiksi viivettä liikkeen alun ja kiertoon lähetyksen välillä tai se voi jäädä kiinni liikkeenohjaajan viemiin kapuloihin ja unohtaa kierron. Myös pieni viive koiran pysäytyksen jälkeen ennen lupaa noutaa voi joillekin koirille olla vaikea ja keskittyminen voi herpaantua. Ongelmien ilmetessä kannattaa analysoida, mihin kohtaan ongelma liittyy ja tehdä ongelmakohdasta tarvittaessa uusi, erillinen liikkeen osa, jonka voi hioa kuntoon erillisenä temppuna ja yhdistää sitten takaisin muihin osiin.


MAINOS
Olen 28-vuotias eläinlääkäri ja intohimoinen koiraharrastaja. Harrastan tavoitteellisesti tokoa, agilitya ja palveluskoiralajeja kolmen bordercollieni kanssa, kisakoiran virkaa tällä hetkellä toimittaa 4-vuotias bordercollienarttu "Fisu", FI&NO TVA PM-17 FI AVA FI AVA-H JK3 PAIM1 PPR1 BH Tending Piraya.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän