Lähes viikoittain tulee yhteydenottopyyntöjä, joissa homekoiraa toivotaan asuntokauppatilanteeseen tarkastelemaan asunnon kuntoa. Yleensä tilaajana on ostaja, joka haluaa tutkituttaa talon ennen ostoa. On myös tilanteita, joissa myyjä ja/tai kiinteistönvälittäjä haluavat tarkastaa myymänsä kiinteistön tai asunnon kunnon. Tärkeintä asuntokauppatilanteessa on nimenomaan se, että myyjä tietää, mitä on myymässä, ja ostaja tietää, mitä ostaa.

Pelkästään homekoiran ilmaisu ei ole vielä syy asuntokaupan perumiseen.

Koira kertoo jatkotutkimuksen tarpeesta

Homekoira on hyödyllinen tutkija ennen kauppaa tarkentamaan mahdollinen jatkotutkimuksen tarve. Homekoira ei voi kertoa yksistään homeen määrää tai laatua, joten homekoiran ilmaisun perusteella ei voida vielä tehdä päätelmiä rakenteiden kunnosta.
Yleensä homekoiraa on järkevintä käyttää ennen asuntokaupan kuntotarkastuksen tekemistä, jolloin osaava kuntokartoittaja tutkii mahdolliset homekoiran ilmaisemat kohdat tarkemmin. Pelkästään homekoiran ilmaisu ei ole vielä syy asuntokaupan perumiseen.

Homekoiran käytön hyöty asuntokaupassa on nimenomaan piilevien home- ja mikrobivaurioiden löytyminen ennen asuntokauppaa. Homekoira ilmaisee myös kuivuneet home- ja mikrobivauriot, jotka voivat olla vaikeita aistinvaraisin keinoin havaita. Mikäli kaupan yhteydessä rakennukseen tehdään pelkästään aistinvarainen kuntoarvio tai kosteusmittaus, voivat nämä vauriot jäädä löytymättä.

Joskus vaurio selviää jo paikan päällä

Osalla Suomessa toimivista homekoirayrittäjistä on rakennusalan koulutusta ja tietämystä ja osa heistä kertoo rakennuksen mahdollisista riskirakenteita ja antaa koiran ilmaisujen ja omien havaintojensa perusteella jatkotutkimussuosituksia. Tällöin homekoiran käynnistä jää selkeä toimintamalli myyjälle ja ostajalle.

Aina homekoiran ilmaisemat kohdat eivät vaadi jatkotoimenpiteitä tai -tutkimuksia, vaan jo paikan päällä voidaan todeta ilmaisun syy. Joskus on tilanteita, missä homekoiraohjaaja pystyy kertomaan silminnähtävän vaurion jo paikan päällä ja homekoiran ilmaisut tukevat sitä. Tällöin yleensä jatkotutkimukset kohdistuvat vaurion laajuuden selvittämiseen ja korjauskustannusten laskemiseen.

Koiran ilmaisut kannattaa selvittää

Huonona puolena homekoiran käytössä asuntokauppatilanteessa on jatkotutkimuksen tarve. Eteen voi tulla myös tilanne, missä homekoira on ilmaissut ennen kaupantekoa kohtia ja ostaja ei ole tutkituttanut rakenteita ennen talon ostoa ja kaupan jälkeen rakenteista löytyykin vaurio. Tällöin voi tulla eteen tilanne, missä katsotaan ostajan laiminlyöneen selonottovelvollisuuttaan ja vaurioista tulevien korjauskustannusten maksaja ei olekaan myyjä vaan ostaja. Homekoiran ilmaisujen syy olisi aina hyvä selvittää ennen kaupan tekoa.

Monesti myyjät tai välittäjät pelkäävät homekoiran käytön tekevän asuntoon tai kiinteistöön “hometaloleiman”. Mikäli ymmärretään homekoiran toiminta ja se, että homekoira yksistään ei kerro rakenteiden kunnosta, ymmärretään, että huoli on turha. Vaikka tutkittavista tiloista löytyisikin home- tai kosteusvaurio, on rakenteiden kunnostaminen ja korjaaminen pääosin mahdollista. Tällöin talon voi myydä korjauskohteena tai korjata vauriot ennen myyntiä. Home- ja kosteusvauriot eivät ole aina massiivisen kalliita ja suuria korjauksia, vaan niistä voidaan päästä pienilläkin korjaustoimenpiteillä.

Homekoiran käytön hyvät ja huonot puolet asuntokaupoissa

Hyvät puolet

  • Homekoira ilmaisee myös piilevät home- ja mikrobivauriot rakenteissa, jotka tulevat harvoin esille aistinvaraisessa kuntotutkimuksessa tai kosteusmittauksessa
  • Homekoira ilmaisee selkeästi paikat, missä on jatkotutkimukselle tarvetta
  • Asunnon tai kiinteistön kunnosta saadaan tarkempaa selvyyttä ennen myyntiä tai ostoa ja näin myyjä tietää, mitä myy, ja ostaja tietää, mitä ostaa

Huonot puolet

  • Homekoiran ilmaisema kohta vaatii aina jatkotutkimuksia
  • Homekoira ei voi kertoa homeen määrää tai laajuutta
  • Asiakkaiden ylireagointi: aina homekoiran ilmaisema kohta ei merkitse vauriota rakenteessa

MAINOS
Olen pirkanmaalainen Sastamalassa asuva homekoirayrittäjä. Olen toiminut homekoirayrittäjänä vuodesta 2012. Ohjauduin alalle alun perin koira-alalta. Lähdin opiskelemaan vuonna 2007 koira-alan ammattilaiseksi Kannuksen maaseutuopiston kennellinjalle ja valmistuin eläintenhoitajaksi sieltä vuonna 2010. Kennellinjan jälkeen jatkoin opiskelua samaisessa koulussa Suomen ensimmäisellä homekoiraohjaajakurssilla. Koulusta valmistuttua perustin yrityksen nimellä Hometutka ja lähdin toimimaan täyspäiväisenä yrittäjänä. Olen jatkanut opiskelua kosteuskartoittajaksi ja valmistuin kurssilta vuonna 2013. Tällä hetkellä opiskelen talonrakentajaopintoja Nokialla ja tarkoitus olisi valmistua tämän vuoden puolella. Haluan jatkaa opiskelua ja kehittää omaa osaamistani koko ajan, jotta voisin palvella asiakkaitani paremmin.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän