Do as I do – tee perässä!

0
6783

Do as I do on sosiaaliseen oppimiseen, erityisesti matkimiseen, perustuva koulutusmenetelmä, jossa koira opetetaan havainnoimaan ihmisen käyttäytymistä ja toistamaan se perässä. Menetelmän avulla koiralle voidaan opettaa näytettävissä olevia taitoja tavanomaisia keinoja nopeammin. Eläintenkouluttaja Sanna Kankainen Koirapalvelu Tatsista osallistui aiemmin menetelmästä kertovaan seminaariin ja kirjoitti tiivistelmän asiasta.

Mitä Do as I do on?

Sosiaalista oppimista tapahtuu tilanteessa, jossa yksilö havainnoi muiden käyttäytymistä ja muokkaa sen perusteella omaa toimintaansa tai oppii uuden taidon. Sosiaalisen oppimisen käsite on laaja ja pitää sisältää erilaisia sosiaalisen vaikuttamisen ja oppimisen muotoja, kuten matkimisen. Eläinten kykyä sosiaaliseen oppimiseen on tutkittu verrattain vähän, mutta 2000-luvun alusta lähtien tutkimustietoa on alkanut kerääntyä. Alun perin vuonna 1952 kehitettyä Do as I do (DAID) -menetelmää käytettiin ensimmäisen kerran koirien matkimiskyvyn selvittämisessä vuonna 2006. Tutkimuksessa avustajakoira opetettiin ensin matkimaan tuttuja tehtäviä ja myöhemmin selvitettiin sen kykyä oppia myös uusia tehtäviä ihmistä matkimalla.

Italialainen tutkija Claudia Fugazza on kehittänyt menetelmää eteenpäin omissa koulutuksissaan ja tutkimuksissaan tuoden samalla aiemmin vain tieteellisessä käytössä olleen tekniikan myös tavallisten koiraharrastajien tietoisuuteen. Fugazzan tutkimustulokset osoittavat Do as I do -menetelmällä voitavan opettaa koiralle uusia taitoja nopeammin kuin tavanomaisilla keinoilla. Näin ollen DAID-menetelmä täydentää jo olemassa olevia tapoja kouluttaa koiria. Tässä artikkelissa esitelty DAID-menetelmä pohjautuu Fugazzan kehittämään menetelmään.

Menetelmän kuvaus

Tuttujen tehtävien hyödyntäminen

Do as I do on kaksivaiheinen koulutusmenetelmä, jonka ensimmäisessä vaiheessa koiralle opetetaan matkimisen sääntö. Harjoittelu aloitetaan kolmella koiralle tutulla tehtävällä, jotka liitetään ihmisen näyttämään malliin. Koiraa pyydetään esimerkiksi vihjesanasta ”matki” toistamaan näkemänsä tehtävä. Kolmen tutun tehtävän järjestystä vaihdellaan niin, että koira oppii ”matki” sanan tarkoittavan nimenomaan juuri ihmisen tekemän käytöksen toistamista, ei jonkin tietyn taidon kuten maahanmenon suorittamista.

Koiran osatessa tehdä luotettavasti kolme ensimmäistä tehtävää, voidaan siirtyä koulutuksen seuraavaan vaiheeseen. Toisen vaiheen tarkoituksena on siirtää koiran juuri oppima matkimisen sääntö seuraaviin kolmeen koiralle entuudestaan tuttuun käytökseen. Tässä vaiheessa koira siis matkii kuutta osaamaansa taitoa sen perusteella, minkä mallin ihminen sille näyttää. Osa näistä tehtävistä voi sisältää jonkin visuaalisen kohteen, kuten alustalle menemisen tai pullon kaatamisen, ja osa olla vain vartalolla toteutettavia, kuten maahanmeno tai pyörähtäminen.

Uusien tehtävien opettaminen

Kuuden tehtävän sujuessa mallista luotettavasti, koiralla on oletettavasti jo ymmärrys siitä, että sen tulee suorittaa näkemänsä tehtävä kuultuaan sanan ”matki”. Tässä vaiheessa koiran oppimaa voidaan alkaa hyödyntämään uusien taitojen opettamisessa. Uusien taitojen harjoittelu on suositeltavaa aloittaa ensin helpoista ja yksinkertaisista tehtävistä.

Kun haluttu uusi käytös on saatu matkimalla esiin, voidaan ”matki”-sana vaihtaa johonkin toiseen vihjesanaan, kuten esimerkiksi ”sulje” tai ”valot”. Näin koiralle ei tarvitse enää jatkossa näyttää haluttua tehtävää, vaan se tekee sille koulutetun käytöksen vihjesanan kuultuaan.

Oppiminen on nopeampaa

Koiralle voidaan opettaa matkimalla esimerkiksi monia avustajakoirien työtehtäviä, kuten valokytkimen painaminen, laatikoiden ja ovien sulkeminen ja avaaminen sekä tavaroiden nostaminen. Koiralle voidaan opettaa matkimalla myös tiettyyn paikkaan meneminen tai kohteiden kiertäminen.

Moniosaisten tehtäväketjujen matkiminen on koirille haasteellisempaa, mutta mahdollista. Koira voi esimerkiksi oppia matkimalla menemään tuolille ja soittamaan kelloa. Fugazzan (ym.) vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan moniosaisten, erityisesti visuaalisia kohteita sisältävien tehtäväketjujen oppiminen matkimalla on jopa nopeampaa kuin esimerkiksi käytöstä asteittain muokkaamalla eli ns. sheippaamalla kouluttaminen. DAID-menetelmän ja sheippauksen välisiä eroja tutkittiin myös toisessa tutkimuksessa (2015), jossa huomattiin koiran pystyvän siirtämään sosiaalisesti oppimansa taidot uuteen ympäristöön helpommin kuin yksilön oman yrityksen ja erehdyksen kautta tapahtuneen opitun.

Tehtävä pitää pystyä näyttämään koiralle

Vaikka Do as I do -menetelmän avulla koira oppii nopeasti uusia taitoja, sen valinta käytettäväksi koulutustekniikaksi ei ole kuitenkaan aina oikea vaihtoehto. Menetelmän avulla voidaan opettaa nopeasti erityisesti niitä taitoja, joihin liittyy jokin konkreettinen kohde. Lisäksi menetelmän käyttäminen edellyttää, että opetettava taito on näytettävissä koiralle. Näin ollen esimerkiksi hihnassa kulkemista tai luoksetuloa ei voida opettaa menetelmän avulla. Matkimisen opettaminen koiralle on kuitenkin yksi menetelmä lisää kouluttajan työkalupakkiin, josta voi sitten valita tilanteen mukaan parhaiten sopivan menetelmän.

Do as I do -menetelmän kehittäjä Claudia Fugazza luennoi aiheesta nettiluennolla tämän viikon torstaina 22.2. klo 18 SporttiRakissa! Luennolle on mahdollisuus osallistua Youtuben välityksellä. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Esimerkkivideo neljän eri tehtävän suorittamisesta mallioppimisen kautta. Sanna Kankainen, Koirapalvelu Tatsi.


MAINOS
SporttiRakin toimitus kertoo, mitä koiraurheilumaailmassa tapahtuu juuri nyt.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän