Pelastuskoiran ilmaisun valinta voi joskus tuottaa päänvaivaa kokeneellekin harrastajalle. Ilmaisua valitessaan joutuu usein punnitsemaan koiran ominaisuuksia, omia mieltymyksiään, koulutustaitojaan ja ympäriltä saatavilla olevaa tukea.

Pelastuskoiralle voidaan opettaa kolmenlaisia ilmaisuja:

  1. Haukku: Koira ilmoittaa löydöstä jäämällä haukkumaan löytämänsä ihmisen luo.
  2. Rullailmaisu: Löydön tehnyt koira tarttuu kaulassaan roikkuvaan rullaan, tuo sen ohjaajalleen ja johdattaa sitten ohjaajansa kadonneen luo.
  3. Kertova ilmaisu: Koira ilmoittaa löydöstä ohjaajan luona jollakin ennalta opetetulla tavalla, esimerkiksi hyppäämällä ohjaajaa vasten, ja johdattaa sitten ohjaajan kadonneen luo.

vähemmänkin röyhkeästä koirasta voi saada hyvän haukkuvan, kun ilmaisun pohjatyön tekee huolellisesti ja koiraa kuunnellen.

Näennäisesti helppo haukku

Ihmisen haukkuminen on ilmaisu, joka valikoituu helposti ilmaisuksi siksi, että sen ajatellaan olevan helppo opettaa. Haukku on kuitenkin ilmaisuista se, joka on kenties eniten sidoksissa koiran henkisiin ominaisuuksiin. Haukkuvan koiran on uskallettava haukkua vieraan ja ehkä omituisesti käyttäytyvän ihmisen luona kaikenlaisissa olosuhteissa, vaikka ohjaaja olisi vähän kauempanakin. Ihannetilanteessa haukkuva koira on sellainen, joka suuntaa kaiken huomionsa löytöönsä ja vaatii palkkiotaan haukkumalla – koska on oppinut saavansa sen kadonneelta, ei ohjaajalta. Koira haukkuu rennosti eikä pelkästään siksi, että se on opetettu haukkumaan, vaan koska se haluaa haukkua. Vahva ja varma haukku on rakennettava huolellisesti kaikenlaisille koirille, ja vähemmänkin röyhkeästä koirasta voi saada hyvän haukkuvan, kun ilmaisun pohjatyön tekee huolellisesti ja koiraa kuunnellen.

On tärkeää pitää mielessä, että jos koira ei opi nauttimaan ihmiselle haukkumisesta, saattaa epämiellyttävä ilmaisu laskea sen maalimiesmotivaatiota ja siten halua tehdä löytö. Juniorina hyvin haukkunut koira saattaa aikuistuessaan alkaa pitää ihmiselle haukkumista epämiellyttävänä. Tai koira, joka ei nuorena pihahtanutkaan, saattaa vasta parivuotiaana tuntea itsensä riittävän itsevarmaksi ilmaistakseen haukkumalla.

Rullailmaisu tekniikkalaji?

Rullailmaisun opettamista pidetään usein ilmaisuna, joka on vaikea opettaa paitsi erilaisten välivaiheiden takia myös siksi, että ohjaajan on hallittava välineitä. Koska kyseessä on käyttäytymisketju, on siinä myös useampia kohtia, joissa koira voi epäonnistua. Erilaisten kadonneiden lisäksi koiran kanssa on harjoiteltava erilaisia häiriöitä myös rullan luovutuksessa, aina ohjaajan liikkumissuunnasta alkaen. Koiralle pitää opettaa, että ohjaajalle voi tulla antamaan rullan, tekipä hän mitä tahansa. Ohjaajan roolia tässä vähentää se, että esimerkiksi kokeessa tai tosietsinnässä ohjaaja pystyy tarkkailemaan häntä lähestyvää koiraa ja näkemään jo melko kaukaakin, onko se tulossa ilmaisemaan. Niin selkeää visuaalista merkkiä kuin rullaa koiran suussa, on ihmisenkin vaikea ohittaa.

Rullalla ilmaiseminen sopii useammille erilaisille koirille kuin haukkuminen, sillä rullalla ilmaistessaan koiran ei tarvitse jäädä vieraan kadonneen luo: riittää, että se paikallistaa ihmisen, tarttuu rullaan ja palaa hakemaan ohjaajansa. Rullan kantaminen ja luovuttaminen ovat suoraan jatkokoulutettavissa, kun koiralle on opetettu nouto. Monelle noutajarotuiselle koiralle rullalla ilmaiseminen on suorastaan luontevaa. Koiran on haluttava antaa rulla ihmiselle, muutoin ilmaisun tekemisestä tulee epämiellyttävää.

Kertovassa ilmaisussa ohjaajan rooli korostuu

Kertova ilmaisu on sallittu Pelastuskoiraliiton alaisissa kokeissa. Ohjaajat puntaroivat usein kertovan ilmaisun ja rullailmaisun välillä tasavahvoina ratkaisuina, ja kertovaan ilmaisuun saatetaan päätyä esimerkiksi siitä syystä, että koira ei arjessa juuri kanna asioita.

pelastuskoira_ilmaisu

Kertova ilmaisu on käyttäytymisketju siinä missä rullailmaisukin. Niissä on kuitenkin yksi melkoisen olennainen ero. Kun koira ilmaisee rullalla, se tekee päätöksen ilmaisusta kadonneen luona tarttuessaan rullaan ja lähtiessään viemään sitä ohjaajalle. Kun koiran ilmaisu on kertova, se voi lähteä kadonneen luota ohjaajan luo, mutta lopullinen päätös ilmaisusta tulee vasta ohjaajan luona koiran tehdessä ilmaisukäytöksen. Näin ollen ohjaajan rooli on kertovassa ilmaisussa rullailmaisua suurempi, ja onkin tärkeä varoa, ettei koiraa vahingossa opeta tekemään ilmaisua jostakin ohjaajan merkistä, esimerkiksi seisomalla tietyssä asennossa. Koiralle on siis vahvistettava sitä, että ilmaisun voi tehdä ohjaajan toimista huolimatta.

Koska koiralla ei ole samanlaista selvää merkkiä ilmaisusta ohjaajaa lähestyessään kuin rullalla ilmaisevalla koiralla, perustuu ilmaisun ennakointi ainoastaan ohjaajan kykyyn tulkita koiransa ilmeitä ja eleitä. Jos koira kokee ohjaajan pysäyttämisen epämiellyttävänä, se saattaa alkaa vältellä ilmaisun tekemistä tai edes löydölle menemistä.

Älä pidä ilmaisua valitessasi kiirettä tai mieti koulutuksen kestoa. Valitse ilmaisu, joka sopii ennen kaikkea koirallesi. Pelastuskoira on työväline, jonka hyödyllisyydestä ei kannata tinkiä. Parhaiten koirasta saa hyödyn irti valitsemalla ilmaisun niin, ettei se vähennä koiran halua tehdä löytöä.

Artikkelikuva: Kuvituskuva haun ilmaisusta


MAINOS
Olen Elisa Reunanen, kielen oppimisen tutkija Turusta. Harrastan pelastuskoiratoimintaa ja olen ollut hälytysryhmässä vuodesta 2010, koiranohjaajana vuodesta 2014. Koirieni kanssa olen suorittanut pelastuskoirakokeita niin haussa, jäljellä kuin raunioilla. Ohjaan viikoittain pienryhmiä paikallisyhdistyksessämme. Pelastuskoiralajien lisäksi olen harrastanut ja kouluttanut monipuolisesti myös muuta hajutyöskentelyä erikoistuen tunnistusetsintään. Päivätyöni ohella koulutan tällä hetkellä tunnistusetsintää ja hajuerottelua Koirakoulu Vainuvoimassa Raisiossa.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän