Maalimiesmotivaatio tarkoittaa koiran halua löytää ja ilmaista kadonnut henkilö. Halu löytää ja ilmaista etsittävä on moottori, jonka avulla pelastuskoira jaksaa työskennellä pitkiä aikoja kerrallaan, tarkistaa vaikeakulkuisia alueita ja puurtaa myös hankalissa olosuhteissa. Kadonneen kannalta maalimiesmotivaatio on kirjaimellisesti elintärkeä asia.

Koiran näkökulmasta ristiriitaisiin tilanteisiin ajaudutaan silloin, kun koiran maalimiesmotivaatio on ihmisen näkökulmasta ikään kuin liian suuri.

Maalihenkilön rooli on tärkeä

Maalimiesmotivaatio rakentuu vahvisteelle, eli palkkiolle. Usein kuulee sanottavan, että pelastuskoirasta tulee niin hyvä kuin sen maalihenkilöt ovat. Tämä perustuu siihen, että maalihenkilöillä on useimmissa tapauksissa keskeinen osa koiran palkitsemisessa. Eli vahvisteen toimittamisessa. Vahvisteen arvo kasvaa, kun koira saa palkkion tavalla, josta se erityisesti pitää. Ruokapalkkio voidaan tarjoilla eri tavoin ja sosiaalisen palkkion kera tai ilman sitä. Koiralla on oma tapansa, jolla se haluaa leikkiä maalihenkilön kanssa – tai vain saada lelun maalihenkilöltä ja leikkiä itsekseen tai ohjaajansa kanssa. Maalihenkilön on siis tärkeää tietää, miten koira palkitaan. Jos palkitseminen on hänen tehtävänsä, se täytyy tehdä täydellä sydämellä.


Ristiriitaisuus aiheuttaa epävarmuutta

Motivaatio perustuu tunteeseen: se on hyvin asioiden tavoittelua tai ikävien asioiden välttelyä. Maalimiesmotivaation säilymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että maalihenkilö on koiralle aina hyvä. Vaikka koira aina lopulta saisi palkkion maalihenkilöltä, vaikuttavat kaikki piilon luona ennen palkkiota tapahtuvat asiat siihen, miten koira suhtautuu maalihenkilöihin jatkossa. Jos koiran kokemukset maalihenkilöistä ovat ristiriitaisia, se ei hajun löytäessään tiedä, että kannattaako sitä seurata: epävarmuuden aiheuttavat samassa tilanteessa tapahtuneet mukavat ja ikävät asiat. Useimmille yksilöille ristiriitaisuus on pahempi asia kuin tieto siitä, että tietyssä tilanteessa tapahtuu aina jotain ikävää – silloin siihen voi valmistautua ennalta.

Koiran näkökulmasta ristiriitaisiin tilanteisiin ajaudutaan silloin, kun koiran maalimiesmotivaatio on ihmisen näkökulmasta ikään kuin liian suuri. Korkea motivaatio on muun muassa voimaa ja nopeutta, mikä saattaa väärin suuntautuessaan ilmentyä esimerkiksi maalihenkilön tönimisenä tai tassuilla läpsimisenä. Koulutuksellisena ratkaisuna käytetään usein joko maalihenkilön poistamista (negatiivinen rankaisu) tai koiran kieltämistä tai sille ärähtämistä (positiivinen rankaisu). Maalimiesmotivaatioon rankaisulla voi olla ei-toivottuja seurauksia, jotka saattavat näkyä vasta melko pitkänkin ajan päästä. Koiran ilmaisu, erityisesti haukkuminen, voi heikentyä tai pahimmassa tapauksessa koira alkaa vältellä maalihenkilön löytämistä kokonaan.

Maalimiesmotivaatio ei voi olla liian korkea

Pelastuskoira tarvitsee korkeaa motivaatiota työskentelyyn pitkäkestoisissa etsintätehtävissä ja vaikeissa olosuhteissa. Sen vuoksi maalimiesmotivaatioon vaikuttaminen ei pitäisi olla ratkaisu koiran epämiellyttävään käyttäytymiseen maalihenkilön luona – tämä tarkoittaa sitä, että myöskään koiran saamaa palkkiota ei pitäisi heikentää.

Sen sijaan olisi tärkeää miettiä, miten koira koulutetaan palkkiota hyväksi käyttäen käyttäytymään ihmisten toivomalla tavalla. Ratkaisu voi olla esimerkiksi tietyn haukkumisetäisyyden opettaminen kosketusalustan avulla. Koiran palkkion arvoa ei heikennetä tai motivaatiota ei yritetä vähentää, vaan palkkion saavuttamisen kriteeriä muutetaan koulutuksella. Jos epämiellyttävään käyttäytymiseen on liittynyt myös epävarmuutta siitä, miten maalihenkilön luona pitäisi käyttäytyä, saadaan samalla luotua koiralle toimintamalli, jonka avulla sen itsevarmuus löytötilanteessa kasvaa. Sen mukana kasvaa myös motivaatio!

Artikkelikuva: Eija Lähdesmäki


MAINOS
Olen Elisa Reunanen, kielen oppimisen tutkija Turusta. Harrastan pelastuskoiratoimintaa ja olen ollut hälytysryhmässä vuodesta 2010, koiranohjaajana vuodesta 2014. Koirieni kanssa olen suorittanut pelastuskoirakokeita niin haussa, jäljellä kuin raunioilla. Ohjaan viikoittain pienryhmiä paikallisyhdistyksessämme. Pelastuskoiralajien lisäksi olen harrastanut ja kouluttanut monipuolisesti myös muuta hajutyöskentelyä erikoistuen tunnistusetsintään. Päivätyöni ohella koulutan tällä hetkellä tunnistusetsintää ja hajuerottelua Koirakoulu Vainuvoimassa Raisiossa.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän