Teksti: Annastina Wahtera

Vanhempi konstaapeli Annastina Wahtera tutki Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössään oikeustukikoiran käyttöä Yhdysvalloissa, sekä miten koira-avusteinen rikostutkinta soveltuisi Suomeen.

Vanhempi konstaapeli Annastina Wahtera tutki Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössään oikeustukikoiran käyttöä Yhdysvalloissa.

Valmistuin Poliisiammattikorkeakoulusta joulukuussa 2016. Saman vuoden syksynä tein opinnäytetyötäni liittyen koira-avusteiseen rikostutkintaan, ja tutkin sen käyttökokemuksia Yhdysvalloissa ja mahdollisuuksia Suomessa.

Sain idean aiheeseen Poliisiammattikorkeakoulun opettajalta, ylikonstaapeli Heli Jalanderilta, jolla oli materiaalia Yhdysvalloissa toimivasta Courthouse Dogs -toiminnasta.

Jo aloittaessani Poliisiammattikorkeakoulun vuonna 2014, aikomuksenani oli tehdä opinnäytetyö liittyen johonkin koiratoimintaan oman henkilökohtaisen kiinnostukseni vuoksi. Ennen valmistumistani sekä valmistumiseni jälkeen pääsin haluamaani kenttätöihin, mutta päädyin silti tekemään opinnäytetyöni tutkintapainotteisena, koska aihe oli niin mielenkiintoinen.

Opinnäytetyön tekeminen oli laaja ja pitkä prosessi. Olin sen tiimoilta yhteydessä neljään yhdysvaltalaiseen poliisiin ja tein haastattelut sähköpostitse englanniksi. Haastatellut olivat kaikki eri puolilta Yhdysvaltoja aina Havaijilta Coloradoon ja Los Angelesista Louisianaan asti.

Oli hauskaa olla yhteydessä näihin poliiseihin ja muun muassa saada kuvia heidän poliisikoiristaan. Heidän suhtautumisensa minuun oli todella positiivinen ja avoin.  Muutamalta sain myös kutsun tulla tutustumaan heidän toimintaansa Yhdysvaltoihin.

Tarkoitukseni opinnäytetyössä oli kartoittaa ja avata Suomen nykyistä poliisikoirakulttuuria sekä haastattelujeni avulla selvittää koira-avusteista työskentelyä poliisin organisaatiossa Yhdysvalloissa.

Oikeustukikoiran paikka

Materiaalia koira-avusteiseen työskentelyyn on Suomessa saatavilla toistaiseksi varsin vähän, koska aihe on uusi eikä laajasti käytetty.

Poliisin käyttämästä koira-avusteisesta työskentelystä ei ole Suomessa vielä mitään tutkimuksia tai materiaalia, jonka vuoksi hain käyttökokemuksia ulkomailta.

Tarkoitukseni oli myös verrata ja pohtia Yhdysvaltojen ja Suomen toimintatapoja liittyen poliisikoiraan sekä lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaan ja näin selvittää, voisiko koira-avusteista rikostutkintaa hyödyntää myös Suomessa.

Suomessa poliisikoirat ovat Poliisikoiralaitoksen alaisuudessa toimivia partiokoiria. Partiokoirien lisäksi poliisilla on erikoiskoiria, joita ei kouluteta voimankäytöllisiin tehtäviin. Kuten maailmalla myös Suomessa poliisikoiralla on vahva leima poliisin voimankäyttövälineenä.

Haastattelujeni perusteella sain selville, että rikostutkinnassa käytetyt koirat halutaan pitää selkeästi erillään tavallisista poliisikoirista, ettei niihin liitetä aggressiivista tai hyökkäävää leimaa. Tämän vuoksi voisi olla tarpeellista pohtia rikostutkinnan koirien sijoittelua ja niiden “markkinointia”.

Kuka kouluttaa

Yhdysvalloissa koiraa käytettiin apuna lasten kuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä. Suomen oikeuskäytännöt poikkeavat Yhdysvaltojen tavoista jonkin verran. Suomessa lasten kuulemiset tulee videoida, jonka ansiosta lapsen ei tarvitse itse henkilökohtaisesti olla läsnä oikeudenkäynnissä. Suomessa koiraa voitaisiin siis hyödyntää poliisin käytössä juuri esimerkiksi kuulusteluissa.

Haastateltavat kertoivat käytännön esimerkkejä siitä, kuinka koiran läsnäolo on parantanut vuorovaikutusta lapsen kanssa ja helpottanut lapsen traumaa. Tämä puolestaan helpottaa ja mahdollisesti myös nopeuttaa kuulustelijana toimivan poliisin työtä.

Yhdysvalloissa rikostutkinnan käyttämät koirat käyvät ensin läpi noin kahden vuoden koulutuksen, jonka jälkeen koirat siirtyvät poliisin käyttöön.

Suomessa poliisikoirat saavat koulutuksen omalta ohjaajaltaan erilaisten kurssien ja koulutusten muodossa Poliisikoiralaitoksen alaisuudessa. Molemmat koirat asuvat ohjaajiensa luona ja käyvät töissä ohjaajansa kanssa.

Pohdittavaa koira-avusteisen työskentelyn käyttöön olisi se, jatkettaisiinko Suomessa samalla tavalla kuin partiokoirienkin kanssa eli jokainen koira olisi oman ohjaajansa pennusta saakka kouluttama vai ulkoistettaisiinko koulutus erikoistuneelle kouluttajalle.

Oikeustukikoira myös Suomeen

Haastateltavilla oli kaikilla joko kultainennoutaja, labradorinnoutaja tai niiden sekoitus. Nämä koirat sopivat haastateltavien mukaan tehtävään kauniin ulkomuotonsa ja luonteensa ansiosta. Koirien tulee olla rauhallisia ja ystävällisiä.

Suomessa partiokoiran hyviksi ominaisuuksiksi mainittiin rohkeus, hyvä hermorakenne sekä saalistus- ja puolustusvietti. Rotuna on yleensä joko saksanpaimenkoira tai belgianpaimenkoira. Kyseessä on siis ominaisuuksiltaan kaksi hyvin erilaista työkoiratyyppiä, jotka saavat täysin erilaisen koulutuksen ja toimivat erilaisissa tehtävissä.

Olisi siis pohdittava koira-avusteisen työskentelyn soveltamista ja sijoittamista Suomen poliisikoiratoimintaan ja miettiä, muodostaisiko se kokonaan oman toimintansa vai olisiko se kenties poliisikoiratoiminnan alaisuudessa oleva oma toimintatapansa.

Mielestäni koira-avusteista rikostutkintaa tulisi kokeilla myös Suomessa. Haastattelujeni perusteella sain selville koiran vahvan positiivisen hyödyn poliisin apuna. Ilman koiraa monia sulkeutuneita ja traumatisoituneita lapsia ei olisi voitu välttämättä edes kuulla. Tämän vuoksi työskentely olisi kokeilemisen arvoista myös Suomessa.


MAINOS
SporttiRakin toimitus kertoo, mitä koiraurheilumaailmassa tapahtuu juuri nyt.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän