YHTEISTYÖSSÄ SMARTDOGIN KANSSA

Kirjoittaja: Katriina Tiira, FT, smartDOG

Olen kuullut seuraavia kommentteja koirien omistajilta paljon: ”Koirani on todella blondi, se ei opi mitään!” tai ”Koirani tekee juuri kaiken, mitä haluan, se on niin älykäs”. Monesti koiran älykkyys mielletään juurikin siksi, että koira tekee niin kuin omistaja haluaa. Omistajan kannalta tämä on hyödyllistä ja ymmärrettävää. Onko älykkyys juurikin sitä? Vai mitä se on?

Uusi näkemys koiran älykkyydestä

Ihmisilläkin älykkyys on vaikea määritellä. Tutkija Linda Gottfredsonin mukaan älykkyys on muun muassa kykyä päätellä ja järkeillä, suunnitella, ratkoa ongelmia, ymmärtää monimutkaisia asioita, oppia nopeasti ja oppia kokemuksista. Älykkyys ei ole ihmisilläkään akateemista osaamista ja kokeissa pärjäämistä, vaan laajempi ja syvempi kyky ymmärtää ympäristöään, näkemäänsä ja kokemaansa ja poimia siitä tärkeimmät vihjeet ongelmien ratkaisuun.

Seuraava esittelemäni teoria pohjautuu 1600 koiran smartDOG-testituloksiin. SmartDOG-testit ovat ainoita koiran ”älykkyyttä” objektiivisesti millään tavalla testaavia testejä tällä hetkellä. Aluksi on pakko mainita, että vaikka olin koirien käyttäytymistä tutkinut useita vuosia ennen smartDOG-testejä, ja kouluttanut ja kilpaillut koirien kanssa 10-vuotiaasta saakka, ei minulla ollut selkeää käsitystä koirien älykkyydestä. Vaikka tämänhetkinenkin käsitykseni varmasti tulee vielä täydentymään, ovat smartDOG-testit avanneet aivan toisen näkymän koirien älykkyyteen.

Älykäs koira oppii myös nopeasti, mutta tämä saattaa olla myös omistajalle haitaksi.

Ohjaajaan tukeutuva vai itsenäinen?

Yksi merkittävä tekijä koiran persoonallisuudessa, joka vaikuttaa sen kaikkeen toimintaan, on sen itsenäisyys tai vastaavasti ihmiseen tukeutuvuus. Tämä testataan smartDOG-testissä, ja omistajalla saattaa olla tästä jokin käsitys, mutta se konkretisoituu monelle omistajalle testin myötä. Ihmiseen tukeutuva koira helposti tekee, minkä omistaja haluaa, pyytää lupaa ja kysyy apua. Itsenäinen tekee, mitä itse haluaa, ja todennäköisesti tarvitsee hyvän syyn tehdä sitä, mitä omistaja haluaa. Kumpikaan ei ole toista älykkäämpi, mutta väitän että itsenäisempi koira koetaan itsepäisenä, eikä niin ”viisaana” kuin koira, joka tottelee helpommin. Jää omistajan kontolle miettiä, mikä on se erinomainen syy, että koirani työskentelee siten, kun haluan.

Älykäs ja itsenäinen koira voi olla hyvin haastava – koira osaa nopeasti ratkoa erilaisia ongelmia, ja omistajalla voi olla haasteita motivoida koiraa tekemään asioita, joita omistaja haluaisi.

Älykäs koira hoksaa nopeasti

SmartDOG-testissä varsinaista älykkyyttä ilmentävällä koiralla on kyky napata eri tehtävistä kiinni nopeasti ja tajuta homman juoni – oli se sitten ihmisen eleiden ymmärtämistä, loogista päättelyä tai muistitehtävän muistamista. Näitä jokaisen tehtävän helposti selvittäneitä koiria löytyy jonkin verran testattujen joukosta, ja kutsuisin näitä koiria hyvin älykkäiksi. Älykäs koira oppii myös nopeasti, mutta tämä saattaa olla myös omistajalle haitaksi. Älykäs ja itsenäinen koira voi olla hyvin haastava – koira osaa nopeasti ratkoa erilaisia ongelmia, ja omistajalla voi olla haasteita motivoida koiraa tekemään asioita, joita omistaja haluaisi.

Sekä perimä että ympäristötekijät vaikuttavat

Ihmisillä älykkyyteen vaikuttavat sekä perimä että ympäristötekijät. Älykkyys on ihmisillä hyvin voimakkaasti periytyvä ominaisuus, ja todennäköisesti näin on myös koiralla. Olemme jalostaneet koiria moneen eri ”linjaan”, eri rotuihin. Se, millainen älykkyys eri roduilla on, on ollut mysteeri tähän saakka. SmartDOG-testidataan pohjautuva BRECO on täysin ainutlaatuinen tietokanta, jossa voi vertailla rotujen keskiarvoja erilaisissa ongelmanratkaisutehtävissä.

Joillakin roduilla on ilmiömäinen kyky ymmärtää ihmisen elekieltä, kun taas toiset ymmärtävät nopeasti loogisen päättelyn idean. Toiset taas muistavat erinomaisesti. Mikäli rotu on selkeästi eri osa-alueilla parhaimpien joukossa, voidaan tehdä joitain päätelmiä rodun kyvystä ratkoa sille täysin uusia ongelmia.

SmartDOG-testien myötä BRECOssa kasvaa maailman suurin testidata koirien kognitiivisista profiileista, ja sinne lisätään myös uuden OPPIMISNOPEUS-testin tulokset, kunhan dataa eri roduista alkaa kertyä tarpeeksi.


MAINOS
SporttiRakin toimitus kertoo, mitä koiraurheilumaailmassa tapahtuu juuri nyt.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän