Mistä tuntee menestyvän koiraurheilijan? Mitä yhteistä on menestyvillä urheilijoilla?

Motivaatio. Intohimo. Innokkuus. Uteliaisuus. Rakkaus lajiin.

 

Menestyvä kilpailija tuntee itsensä

Menestyvä urheilija tuntee hallitsevansa harjoittelunsa ja kilpailemisensa. Hän kokee pystyvänsä saavuttamaan tavoitteensa. Urheilija on motivoitunut ottamaan kaiken irti mahdollisuuksista kehittyä ja oppia. Hän haluaa tehdä asioita yhä paremmin. Urheilija haluaa toiminnastaan palautetta ja sitä kautta pyrkii parantamaan suoritustaan edelleen. Hän uskoo, että kehittyminen on mahdollista ja on utelias oppimaan uutta. Tällainen urheilija kilpailee onnistuakseen, ei välttääkseen epäonnistumista. Hän on ylpeä omasta osaamisestaan. Kilpaileminen on itse valittu tilaisuus ja haaste, ei uhka.

mikä on paras versio minusta itsestäni? Tai meistä koirakkona?

Menestyvillä urheilijoilla on hyvät itsesäätelytaidot, eli taidot säädellä omaa käyttäytymistä ja toimintaansa. Urheilija pystyy hallitsemaan tunteensa myös epäonnistumisen hetkellä ja ottaa vastuun omasta tekemisestään ja kehittymisestään. Jos haluaa kehittyä kilpailijana, tulee tuntea itsensä. Itsetuntemus on pohja psyykkiselle valmennukselle, perusta, jonka varaan vahva talo rakennetaan. Millainen olen, mistä pidän, mikä motivoi minua? Urheilija on tietoinen omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan sekä koiransa vahvuuksista ja kehityskohteista. Jos urheilija tuntee olonsa epävarmaksi, hän voi palauttaa mieleensä yhteiset vahvuudet koirakkona ja keskittyä niihin. Urheilija vertaa suorituksiaan omiin aikaisempiin suorituksiinsa, ei muiden suorituksiin. Mikä on paras versio minusta itsestäni? Koiraurheilijankin on hyvä seurata kehittymistään ja oppimistaan harjoituspäiväkirjan avulla.

keskeisin piirre, joka ennustaa urheilijan menestystä, on ‘grit’ eli sinnikkyys.

Tavoitteeksi sellainen, joka herättää positiivisia tunteita

Menestyvä urheilija osaa asettaa realistisia, mutta riittävän haastavia tavoitteita. Oikein asetetut tavoitteet lisäävät sisäistä motivaatiota ja ne alkavat suunnata toimintaa kuin itsestään kohti oleellisia asioita. Harjoittelu muuttuu johdonmukaisemmaksi. Jo tavoitteen ajattelun tulee herättää positiivisia tunteita. Jos se ei herätä, tavoite ei ole tarpeeksi haastava. Tavoitteen on oltava kristallinkirkkaana mielessä etenkin silloin, kun sohva kutsuu enemmän kuin treenikenttä tai kun urheilija/koirakko kohtaa vastoinkäymisiä. Tavoitteet täytyy muistaa suhteuttaa omiin voimavaroihin ja resursseihin; ne eivät saa aiheuttaa stressiä. On myös pystyttävä erottamaan tavoitteet toiveista ja odotuksista. Matkalla kohti suurta tavoitetta tulee olla välietappeja, joiden toteutumista on hyvä seurata harjoituspäiväkirjan avulla. Nämä välietapit ovat ehdottoman tärkeitä motivaation ja itseluottamuksen kannalta. Jokaisen harjoituksen jälkeen harjoituspäiväkirjaan voi pohtia: Mitä opin tänään? Missä onnistuin, entä mitä voisin tehdä vielä paremmin?


Sinnikkyys on intohimoa ja peräänantamattomuutta

Kaikista keskeisin piirre, joka ennustaa urheilijan tulevaa menestystä, on grit. Sille ei ole suoraa suomenkielistä vastinetta, mutta kirjallisuudessa sitä kutsutaan suomeksi sinnikkyydeksi. Se tarkoittaa intohimoa ja peräänantamattomuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Sinnikäs urheilija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa ja on sitoutunut tekemään pitkäjänteisesti töitä tavoitteidensa eteen. Tällainen urheilija tekee päivittäin oikeita valintoja, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista, myös urheilun ulkopuolella. Onhan suurin osa elämästämme tätä, arkea. Näiden pienten valintojen summa kasvaa kuukausien ja vuosien kuluessa suureksi ja se on yksi menestyksen osatekijä. Sinnikäs urheilija pitää kiinni tavoitteistaan joka hetki ja on valmis satsaamaan vuosia tehdäkseen tulevaisuudesta todellisuutta. Hän ei suhtaudu elämään nopeana sprinttinä, vaan ajattelee sen olevan enemmänkin maraton. Hän on valmis onnistumaan, mutta ei pelkää epäonnistumista tai väärässä olemista, vaan kaaduttuaan nousee ylös aina uudestaan.

epäonnistumisen mahdollisuuden hyväksymisen kautta syntyy vapaus onnistumiseen.

Sinnikkyys on kehitettävissä oleva ominaisuus. Sitä voi kehittää kasvun ajattelutavan (engl. growth mindset) kautta. Kasvun ajattelutavalla ajatteleva urheilija uskoo, että ihmisen ominaisuudet ja menestys ovat pitkälti harjoittelun ja työn tulosta. Näitä ominaisuuksia pystyy muokkaamaan. Epäonnistuminen, haasteet ja ponnistelut kuuluvat kehittymiseen ja oppimiseen. Urheilija nauttii itsensä haastamisesta. Urheilija ymmärtää, että epäonnistuminen ei ole pysyvä olotila. Epäonnistumisen hetkellä urheilija miettii, mitä tästä voisi oppia ja menee eteenpäin. Yritän seuraavalla kerralla uudestaan ja kovemmin! Epäonnistumisen mahdollisuuden hyväksymisen kautta syntyy vapaus onnistumiseen. Onnistuminen vaatii kuitenkin työtä, mutta sitä urheilija on valmis tekemään ja on ylpeä siitä. Rakkaudesta lajiin.

Sinnikkyys on kehitettävissä oleva ominaisuus. Sitä voi kehittää kasvun ajattelutavan (engl. growth mindset) kautta.

MAINOS
Psykologi (PsM), liikunta- ja urheilupsykologi (sert.) ja psyykkinen valmentaja. Agilityvalmentaja (Hypnotic Dog Sport) ja -kisaaja. Entinen kilpahiihtäjä, nykyinen kilpakuntoilija koukkupolvisarjoissa. 😉 Tiimikaverit: lägpys FI AVA & FI AVA-H Tulikäpälän Saara Savusukeltaja "Saara", lägpys FI AVA & FI AVA-H Tulikäpälän Taiga Tuliraketti "Taiga-Tassu" & bc AGI3 Saunajaakon Bluff "Hupi" s. 04/17. Motto: Nauti ja onnistu!

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän