Koirien ilmiömäistä hajuaistia hyödynnetään niin Suomessa kuin maailmalla monenlaisten asioiden etsimiseen ja tunnistamiseen. Monelle ammattilaiselle koira on tärkeä työväline, joka tehostaa yrittäjän toimintaa tai viranomaisvalvontaa. Tässä hajukuono-artikkelissa tutustutaan lyhyesti siihen, mitä kaikkea hajutyön ammattilaiset etsivät.

Home-, lude- ja virkakoirat

Yksityisyrittäjien haisteluapureista tunnetuimpia ovat varmasti home- ja ludekoirat. Homekoiran avulla voidaan löytää kosteusvaurioita, joista ei ole vielä näkyviä merkkejä, tai selvittää kosteusvaurioiden leviämistä. Ludekoira puolestaan varmistaa, onko luteiden myrkytys ollut riittävän tehokasta eli onko niistä päästy eroon. Home- ja ludekoiran on opittava ilmaisemaan kohteensa erilaisista rakennus- ja tekstiilimateriaaleista. Homeitakin on useita erilaisia, ja koiran olisi osattava tunnistaa niitä mahdollisimman laajasti. Työskentely-ympäristöt ovat hyvin vaihtelevia – ovathan ne ihmisten koteja – ja niissä voi olla runsaasti vaikeita häiriöitä, kuten toisten koirien tai muiden lemmikkieläinten hajuja.

Koira pystyy hajuaistinsa avulla havaitsemaan lähes mitä tahansa. Ihmisen päänvaivana on keksiä, miltä etsittävä asia haisee tai mikä siinä haisee.

Virkakäytössä olevia hajutyökoiria on niin poliisilla, tullilla, rajavartiolaitoksella kuin puolustusvoimillakin. Koirille koulutetaan yksi tai useampi erikoisetsintähaju, ja koirat voivat etsiä ainakin huumausaineita, savukkeita, rahaa, aseita ja räjähteitä. Virkakoirien työskentely-ympäristö ja -tavat riippuvat paljon siitä, minkä viranomaisen käytössä ne ovat. Poliisin huumekoiran etsintäkohteet vaihtelevat paljon, tullin huumekoirilla on yleensä omat työskentelykohteet – joissa toki niissäkin on häiriöitä riittämiin –, rajavartiolaitoksen huumekoirille maastoharjoittelu on tärkeää. Koirien avulla tehdään monia löytöjä, jotka johtavat kiinniottoihin. Ilman koiria valvonta olisi paljon tehottomampaa ja hitaampaa.

Diagnostiikka-, luontokartoitus- ja kaukolämpökoirat

Diagnostiikkakoirat ovat erilaisten tutkimusryhmien kouluttamia koiria, jotka tunnistavat erilaisia sairauksia esimerkiksi virtsa-, hengitysilma-, veri- ja ihosolunäytteistä. Koirien avulla sairaus voidaan diagnosoida aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, ja näin sitä voidaan hoitaa tehokkaammin. Tutkimuksissa selvitetään myös sitä, minkä ainesosan koirat näytteestä tunnistavat. Tätä tietoa hyödyntämällä voidaan kehittää laboratoriomenetelmiä näytteiden testaamista ja diagnosointia varten.

Luontokartoituskoira opetetaan etsimään ja ilmaisemaan erilaisia eläinlajeja tai niiden jättämiä hajujälkiä, kuten ulostetta. Koirien avulla voidaan etsiä esimerkiksi puita tuhoavia hyönteisiä tai tarkistaa hakkuulle suunniteltuja metsäalueita uhanalaisten ja suojeltavien eläinlajien, kuten liito-oravien varalta. Luontokartoituskoiran työskentely-ympäristö on varsin houkutteleva: kokonainen metsä! Koiran pitää siis tosiaan olla hyvin motivoitunut joskus pitkiäkin aikoja kestävään etsintään, jotta ympäristön houkutukset eivät vie sitä mennessään.

Yksi uusimpia hajutyöläisten aluevaltauksia on kaukolämpövuotojen paikantaminen. Koira opetetaan tunnistamaan kaukolämpöveden haju, ja sen tehtävä on ilmaista vuotokohdat maan alla kulkevissa kaukolämpöputkissa. Kaukolämpövuotoja etsiviä koiria on Suomessakin käytössä ainakin kahdella paikkakunnalla.

Koira pystyy hajuaistinsa avulla havaitsemaan lähes mitä tahansa. Ihmisen päänvaivana on keksiä, miltä etsittävä asia haisee tai mikä siinä haisee – ja miten se voidaan kouluttaa koiralle luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti.


Artikkelikuva: Oona Pesonen


MAINOS
Olen Elisa Reunanen, kielen oppimisen tutkija Turusta. Harrastan pelastuskoiratoimintaa ja olen ollut hälytysryhmässä vuodesta 2010, koiranohjaajana vuodesta 2014. Koirieni kanssa olen suorittanut pelastuskoirakokeita niin haussa, jäljellä kuin raunioilla. Ohjaan viikoittain pienryhmiä paikallisyhdistyksessämme. Pelastuskoiralajien lisäksi olen harrastanut ja kouluttanut monipuolisesti myös muuta hajutyöskentelyä erikoistuen tunnistusetsintään. Päivätyöni ohella koulutan tällä hetkellä tunnistusetsintää ja hajuerottelua Koirakoulu Vainuvoimassa Raisiossa.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän