Kartanlukutaito ja suunnistus ovat tärkeitä osa-alueita pelastuskoiranohjaajan perusosaamisessa. Vaikka koiranohjaajan ensisijainen ja keskeinen tehtävä on keskittyä koiran ohjaamiseen ja sen reaktioiden seuraamiseen kartturin huolehtiessa suunnistuksesta, on hänen osattava perusasiat voidakseen hoitaa tehtävänsä mahdollisimman hyvin.

Suurimmassa osassa hälytysryhmiä tie koiranohjaajaksi kulkee apuohjaajan eli kartturin pestin kautta.

Kartturin rooli

Suurimmassa osassa hälytysryhmiä tie koiranohjaajaksi kulkee apuohjaajan eli kartturin pestin kautta. Kartturin tehtävä on pitää huolta, että alue etsitään koiranohjaajan tekemän etsintäsuunnitelman mukaisesti eli suunnistaa alueella koiranohjaajan suunnitteleman reitin mukaisesti. Siten koiranohjaaja voi suunnata huomionsa koiraan, ja joku tietää koko ajan, missä koirapartio kulkee – varmistaen, ettei etsijöistä tule etsittäviä. Apuohjaajan rooli on tärkeä koirapartion toiminnan kannalta, ja se on tulevalle koiranohjaajalle erinomainen aitiopaikka oppia lisää tehokkaasta ja järjestelmällisestä etsimisestä.

Etsintäsuunnitelma ja kartanlukutaito

Koiranohjaajalle suunnistus- ja kartanlukutaidot ovat etsintäsuunnitelman laatimisen perusmateriaalia. Etsintäsuunnitelma tehdään kartan avulla ennen alueelle lähtöä. Suunnitelma on yhdistelmä vallitsevien olosuhteiden, koiran työskentelytavan ja maaston huomiointia. Siinä otetaan huomioon esimerkiksi maaston korkeuserot ja maaston muodot, jotka vaikuttavat ilman liikkumiseen eri tavoin eri sääoloissa ja vuorokaudenaikoina. Jotkin maastokohteet kuten jyrkänteet ja isot ojat tai muut vesialueet voivat vaatia erityistä huolellisuutta. Ne on otettava huomioon paitsi etsintävarmuuden takia myös koirapartion turvallisuuden vuoksi. Hyvät taidot lukea karttaa ja hahmottaa sen avulla maastoa auttavat erittäin paljon etsintäsuunnitelman laatimisessa.

Kartalta ei kuitenkaan näe kaikkea. Esimerkiksi puuston laatu ja tiheys paljastuvat usein vasta alueelle mennessä. Maaston kartoittamisen jälkeen metsää on saatettu hakata tai ojia kaivaa. Muuttuva tilanne voi vaatia myös etsintäsuunnitelman muuttamista. Kun kartasta ei ole kovinkaan paljon hyötyä, on etsinnässä entistä enemmän etua koiranohjaajan suuntavaistosta ja taidosta hahmottaa maastoa ja etäisyyksiä. Vaikka gps-paikannin on monen etsijän vakiovaruste, sen on vaikea täysin korvata kompassia ja sen taitavaa käyttäjää silloin, kun halutaan edetä pisteiden välillä mahdollisimman suoraviivaisesti tai tarkistaa ilmansuuntia. Etsintäsuunnitelmasta poikkeaminen koiran reaktioiden perusteella tai koiran löytämän jäljen seuraaminen ovat myös tilanteita, jotka kysyvät sekä koiranohjaajalta että kartturilta kykyä havainnoida maastoa ja määrittää oma sijainti silloin, kun maastossa ei edetä ennalta suunnitellusti.

Vaikka suuntavaisto olisi huono, suunnistus ja kartan lukeminen ovat taitoja, joita voi kehittää harjoittelemalla. Aloita ottamalla kartta ja kompassi mukaan tutulle metsälenkille ja seuraa lenkin etenemistä kartalta. Miltä tuttu maasto näyttää kartalle piirrettynä?


MAINOS
Olen Elisa Reunanen, kielen oppimisen tutkija Turusta. Harrastan pelastuskoiratoimintaa ja olen ollut hälytysryhmässä vuodesta 2010, koiranohjaajana vuodesta 2014. Koirieni kanssa olen suorittanut pelastuskoirakokeita niin haussa, jäljellä kuin raunioilla. Ohjaan viikoittain pienryhmiä paikallisyhdistyksessämme. Pelastuskoiralajien lisäksi olen harrastanut ja kouluttanut monipuolisesti myös muuta hajutyöskentelyä erikoistuen tunnistusetsintään. Päivätyöni ohella koulutan tällä hetkellä tunnistusetsintää ja hajuerottelua Koirakoulu Vainuvoimassa Raisiossa.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän