Haju on aineen kaasumainen olomuoto. Hajumolekyylit liikkuvat ilman mukana ja siksi ympäröivät olosuhteet vaikuttavat aina hajun leviämiseen ympäristöön.

Nosework- ja hajutyöskentelykoiran kanssa etsintöjä tehdessä on hyvä käyttää pieni hetki etsintätaktiikan miettimiseen ennen etsinnän aloittamista. Pienellä nosework-koealueella jokainen sekunti voi olla ratkaiseva. Toisaalta jos etsintää tehdään oikeassa työtehtävässä, on tärkeää varmistaa, että koiralla on mahdollisuus saada haju kaikkialta alueelta erilaisissa piiloissa olevista kohteista.

Olosuhteiden vaikutuksen ymmärtäminen ja niiden huomioiMINEN koiran ohjaamisessa ja etsinnässä tekee työskentelystä tehokkaampaa.

Haju liikkuu ilman mukana

Ilmavirtausten vaikutus hajun leviämiseen on helppo ymmärtää. Omakin nenämme haistaa tuulen mukanaan tuomat mukavat tai epämiellyttävät hajut, kun tuuli eri päivinä käy leipomon tai kaatopaikan suunnasta. Kun etsintää tekee ulkona, on tuulen vaikutus tietysti keskeinen. Ennen etsimään lähtöä ohjaajan on tärkeä miettiä, mille puolelle etsintäaluetta tuuli parhaiten kuljettaa hajun. Kannattaa myös varmistaa, ettei jokin kohta jää varjoon siksi, että tuuli kuljettaa hajun alueelta ulos eikä koiran ole ollut mahdollisuutta haistaa piiloa. Kova tuuli saa aikaan pyörteitä ja voi heittää hajumolekyylejä kauas piilolta. Pienellä alueella siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, ja alue on etsittävä erityisellä tarkkuudella.

hajutyöskentely_hajuaisti

Sisätiloissa ihmisen on usein vaikeampi havaita ilman liikkeitä kuin ulkona. Ilmastointi ja ilmanvaihtokanavat liikuttavat ilmaa ja sen mukana hajumolekyylejä. Kun ilma kohtaa seiniä tai ikkunapintoja, virtaussuunta voi muuttua, ja usein hajua voi löytyä pakkautuneena seinän viereen tai virtaamassa seinää pitkin ylös. Rakenteilla on samanlaisia vaikutuksia ilmavirtojen liikkeeseen myös ulkona.

Lämpötila ja kosteus vaikuttavat hajun leviämiseen

Lämpötila vaikuttaa ilmavirtojen liikkumiseen: lämmin ilma nousee ylöspäin, kun taas kylmä ilma liikkuu alaspäin. Lämpimänä päivänä koira siis tavoittaa hajumolekyylit todennäköisemmin piilon ylä- kuin alapuolelta ja kylmänä päivänä päinvastoin. Lämpimät kohteet, kuten patterit tai auringon lämmittämä kivi, aiheuttavat ympärilleen ylöspäin nousevia ilmavirtauksia. Koiran voi olla vaikea haistaa tällaisissa paikoissa olevat piilot aivan vierestäkin, jos ilmavirtaus on voimakas. Toisaalta kylmät pinnat pitävät ilmavirtaukset vierellään ja haju saattaa pakkautua hyvin tiiviisti esimerkiksi lämpimän tilan kylmää ulkoseinää vasten.

Kosteus imee hajumolekyylejä puoleensa. Kylmällä ja kostealla ilmalla hajumolekyylit painuvat alaspäin ja koiran voi olla vaikea saada hajusta kiinni, ellei ilmassa ole minkäänlaisia virtauksia. Sateella hajumolekyylit voivat kertyä lätäköihin ja liikkua leviävän veden mukana. Kosteilla ja märillä pinnoilla haju voi levitä hyvinkin laajalle alueelle.

Olosuhteiden ymmärtäminen tehostaa työskentelyä

Olosuhteiden vaikutuksen ymmärtäminen ja niiden huomioiminen koiran ohjaamisessa ja etsinnässä tekee työskentelystä tehokkaampaa. Parhaimmillaan ohjaaja pystyy varmistamaan, että etsittävä alue on tarkastettu nopeasti ja tehokkaasti. Kun ohjaaja ymmärtää olosuhteiden vaikutuksen, hän voi myös koiran reaktioita lukemalla päätellä, mistä kohdetta kannattaisi parhaillaan vallitsevissa olosuhteissa tarkemmin etsiä.


MAINOS
Olen Elisa Reunanen, kielen oppimisen tutkija Turusta. Harrastan pelastuskoiratoimintaa ja olen ollut hälytysryhmässä vuodesta 2010, koiranohjaajana vuodesta 2014. Koirieni kanssa olen suorittanut pelastuskoirakokeita niin haussa, jäljellä kuin raunioilla. Ohjaan viikoittain pienryhmiä paikallisyhdistyksessämme. Pelastuskoiralajien lisäksi olen harrastanut ja kouluttanut monipuolisesti myös muuta hajutyöskentelyä erikoistuen tunnistusetsintään. Päivätyöni ohella koulutan tällä hetkellä tunnistusetsintää ja hajuerottelua Koirakoulu Vainuvoimassa Raisiossa.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän