Artikkelikuva N. Paananen

Tässä rally-toko-aiheisen Keltanokasta kisakentille -artikkelisarjan toisessa osassa käsitellään rally-tokon alokasluokan tehtäviä ja niiden oikeaoppista suorittamista. Jos et ole vielä lukenut Keltanokasta kisakentille -artikkelisarjan ensimmäistä artikkelia Mitä rally-toko on?, pääset lukemaan sen oheista artikkelin otsikkoa klikkaamalla.

Rally-tokon alokasluokasta löytyy paljon erilaisia tehtäviä. Vielä enemmän ja monipuolisemmin niitä löytyy ylemmistä luokista, mutta jo alkuvaiheessakin rally-tokossa kaivataan erilaisia taitoja. Yksi rallykoiran tärkeimmistä taidoista on seuraaminen. Sen ei tarvitse tässä lajissa olla samalla tavalla tarkkaa ja pedanttia kuin tokossa tai pk-puolella, mutta määrällisesti sitä on selvästi eniten. Kaikki kylttien välit liikutaan seuraamalla, minkä lisäksi rallyssä moni tehtävä itsessään on seuraamista. Lisäksi monessa tehtävässä on vähintään yhtenä osana perusasento. Alokasluokassa, jota tässä tekstissä tarkastellaan, on hyvin vähän sellaisia tehtäviä, joissa seuraamista ei ole ollenkaan.

Yksi rallykoiran tärkeimmistä taidoista on seuraaminen.

Seuraaminen on rally-tokon yleisimpiä tehtäviä.
Katsekontaktia ei rally-tokossa vaadita, eikä se kuulu arvosteltaviin asioihin. Kuva: N. Paananen

Rally-tokon alokasluokka: seuraamistehtävät

Rally-toko-radalta löytyy aina lähtö ja maali. Näissäkin on seuraamista. Lähdössä nimittäin koirakko ottaa aina perusasennon koiran istuen ohjaajan vasemmalla puolella ja maaliin tullaan aina seuraamisessa. Muita varsinaisia seuraamistehtäviä ovat muun muassa käännökset ja vauhdinmuutokset. Käännökset voivat olla 90, 180 tai 270 astetta ja ne voivat olla joko oikeaan tai vasempaan. Käännöksissä olennaista on säilyttää yhtenevä rintamasuunta koiran kanssa. Edellisten käännösten, eli suuntaa muuttavien tehtävien, lisäksi löytyy myös vasen täyskäännös, jossa koira kääntyy eri suuntaan kuin ohjaaja. Kaikki suuntaa muuttavat tehtävät tulee suorittaa kohtisuorassa kylttiin nähden. Näin ollen joko koira tai ohjaaja tai koirakon keskikohta tulee mallata kyltin keskikohdalle. Tämä on toinen kahdesta rally-tokon perussuorituspaikasta.

vauhdinmuutoksen tulee olla selkeästi havaittavissa niin koirassa kuin ohjaajassakin.

On huomioitava, että 360 oikeaan ja 360 vasempaan eivät ole suuntaa muuttavia tehtäviä, sillä näiden jälkeen matka jatkuu samaan suuntaan kuin se alun perinkin oli. Näissä tehtävissä rintamasuunnan säilyminen on tärkeää, mutta niiden suorituspaikka ei ole kohtisuorassa kyltin edessä. Kaikki tehtävät, joissa koirakko ohittaa kyltin, suoritetaan 45 asteen etuviistossa vasemmalla kylttiin nähden. Tämä on oikea suorituspaikka myös vauhdinmuutostehtäville, jotka nekin ovat seuraamistehtäviä.

Vauhdinmuutokset

Vauhdinmuutoksia löytyy rallystä kolme kappaletta: hidas, juoksu ja normaali vauhti. Hidas ja juoksu suhteutetaan aina koirakon normaaliin vauhtiin, jonka koirakko siis saa itse päättää. Olennaista on, että radalla edetään koko ajan samalla nopeudella ja tähän koirakon normaaliin nopeuteen verrataan hidasta ja juoksua. Hitaan tulee olla selkeästi hitaampaa kuin koirakon normaalin seuraamisvauhdin, ja vastaavasti juoksun tulee olla selkeästi nopeampaa. Mitään askellajeja tai nopeuksia ei ole määritelty, mutta vauhdinmuutoksen tulee olla selkeästi havaittavissa niin koirassa kuin ohjaajassakin. Ei siis riitä, jos jompikumpi muuttaa nopeuttaan, vaan muutos tulee näkyä kummassakin osapuolessa.

Spiraalit, pujottelut ja kahdeksikko

Seuraamistehtäviin luetaan myös spiraalit, pujottelut ja kahdeksikko, joissa kaikissa kierretään kartioita seuraamisessa tietyssä järjestyksessä. Pujottelu on tehtävänä nimensä mukaisesti pujottelua. Pujottelu voi tapahtua yhteen suuntaan tai edestakaisin; kuitenkin aina niin, että pujoteltavia kartioita on neljä kappaletta. Pujottelun kierto aloitetaan niin, että ensimmäinen kartio jää aina koirakon vasemmalle puolelle.

Spiraalissa puolestaan kartiot jäävät koko ajan koirakon toiselle puolelle. Spiraali oikealle -tehtävässä kartiot jäävät koirakon oikealle puolelle ja spiraali vasemmalle -tehtävässä vasemmalle. Spiraalissa kierretään aina kolmea kartiota niin, että ensin kierretään kolme kartiota, sitten kaksi ja lopulta yksi; aina kyltiltä lukien ja kylttiä kohti tiivistäen. Kahdeksikossa on vain kaksi kierrettävää kartiota ja nimensä mukaisesti ne kierretään kahdeksikon tyyliin. Kahdeksikko on kuitenkin sellainen tehtävä, jolla tarkan kiertosuunnan määrää tuomari – ja tätä on kyseisellä radalla noudatettava. Kahdeksikossa kuitenkin on aina vain kaksi kierrettävää kartiota ja niiden välissä tulee käydä kolme kertaa. Nämä ovat asioita, joihin tuomari ei voi edes halutessaan vaikuttaa.

Askeltehtävät

Askeltehtävistä löytyy sekä seuraamistehtäviä että sellaisia tehtäviä, jotka ovat oikeastaan paljon muuta kuin seuraamista. Askeltehtävistä löytyy suoritusalueeltaan poikkeuksellinen tehtävä eli askel oikealle. Kaikki muut tehtävät suoritetaan ennen kylttiä, mutta askel oikealle -tehtävät suoritetaan kyltin jälkeen. Poikkeukselle on yksinkertainen selitys. Mikäli askel oikealle tehtäisiin kyltin edessä, jäisivät kyltit koirakon oikealla puolella joko koiran tai ohjaajan kulkureitille. Askel oikealle on alokasluokassa vielä viisto askel oikealle etuviistoon, mutta muissa luokissa se tulee ottaa suoraan sivulle. Tämä tehtävä suoritetaan liikkeessä ilman pysähtymisiä.

Askeltehtävistä löytyy myös toinen seuraamiseen liittyvä tehtävä, eli istu, 1 askel, istu, 2 askelta, istu, 3 askelta, istu -tehtävä. Tällä tehtävällä koirakko aloittaa perusasennossa ja tekee sen jälkeen yhden ohjaajan askeleen verran seuraamista. Tämän jälkeen ohjaaja pysähtyy ja koira ottaa perusasennon. Tehtävä jatkuu kahden askeleen seuraamisella, joka taas päättyy perusasentoon. Lopuksi koirakko tekee vielä kolmen askeleen seuraamisen ja pysähtyy perusasentoon.

Askeltehtävistä löytyy suoritusalueeltaan poikkeuksellinen tehtävä eli askel oikealle.

Rally-toko-lajista löytyy myös toinen samankaltainen askeltehtävä, jossa ohjaaja edelleen ottaa tehtävän määräämällä tavalla ensin yhden, sitten kaksi ja lopuksi kolme askelta eteenpäin koiran seuratessa mukana. Nyt kuitenkin koiran asennot muuttuvat. Tehtävä alkaa perusasennosta. Kun ohjaaja ottaa yhden askeleen ja pysähtyy, koiran tulee jäädä seisomaan. Seuraavan kahden askeleen jälkeen koiran tulee istua. Kolmen askeleen ja sitä seuraavan pysähdyksen kohdalla koiran tulee mennä maahan.

Askeltehtävästä löytyy myös sellainen versio, jossa koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan. Ohjaajan peruuttaessa ensin yhden askeleen, koira seuraa edessä kulkien ja istuu ohjaajan eteen ohjaajan pysähtyessä. Ohjaaja peruuttaa kaksi ja sen jälkeen kolme askelta samalla, kun koira seuraa edessä ohjaajan mukana ja pysähtyy istumaan ohjaajan pysähtyessä.

Rally-toko on muutakin kuin pelkkää seuraamista

Rally-toko pitää sisällään muitakin tehtäviä, joissa koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan. Näitä tehtäviä on runsaasti ylemmissä luokissa, mutta jo alokasluokasta löytyy niitä useampia kappaleita. Alokasluokan koira eteen -tehtävillä koira ohjataan aina suoraan seuraamisesta ohjaajan eteen istumaan. Liike ei siis ala perusasennosta. Koiran tulee istua ohjaajan eteen nenät vastakkain ohjaajan kanssa. Tästä koira voidaan pyytää takaisin ohjaajan vasemmalle sivulle joko vasemmalla pyörähtäen tai oikealta eli ohjaajan takaa kiertäen. Tehtäväkyltti kertoo, kumpaa kautta koiran tulee tulla sivulle. Lisäksi lopussa on kaksi vaihtoehtoa: joko koira istuu perusasentoon sivulle tai liikkeelle lähdetään sitten, kun rintamasuunta on yhtenevä, mutta koira ei vielä ole ehtinyt istua. Näin ollen saadaan neljä erilaista koira eteen, koira sivulle -tehtävää.

Koira Rally-toko-kyltillä: eteen istu, oikealta sivulle.
Kuvan tehtävässä koira ohjataan istumaan ohjaajan eteen, jonka jälkeen se kiertää ohjaajan selän takaa takaisin vasemmalle puolelle eikä istu ohjaajan vierelle saapuessaan. Kuva: H. Dunder

Asennonvaihtotehtävät

Rally-tokosta löytyy tietenkin myös asennonvaihtotehtäviä. Kaikista yksinkertaisin lienee istu-tehtävä, jossa kyse on vain perusasennon tekemisestä. Rally-toko kattaa myös myös maahanmenoja niin istumisesta kuin suoraan liikkeestä. Suoraan maahanmenossa on olennaista, että koira ei istu ennen maahan menemistä, kun taas istu, maahan -tehtävällä istuminen on olennainen asia. Rally-tokon alokasluokasta löytyy myös kaksi paikallaolotehtävää, joissa ohjaaja kiertää paikallaan olevan koiran ympäri. Toisessa tehtävässä koirakko pysähtyy perusasentoon ja ohjaaja kiertää istuvan koiran ympäri. Myös toinen tehtävä alkaa perusasennolla, mutta koira pyydetäänkin tällä tehtävällä maahan ja ohjaaja kiertää makaavan koiran ympäri. Kummallakin tehtävällä on olennaista, että ohjaaja pysähtyy koiran viereen ennen seuraavalle tehtävälle jatkamista.

Lopuksi vielä mainittakoon kaksi tehtävää, joita on jo sivuutettu osaltaan tässä aikaisemmin. Täyskäännöksistä löytyy vasen täyskäännös, jonka osa saattaa tuntea nimellä saksalainen täyskäännös. Lisäksi löytyy ohjaajan ympäri myötäpäivään -tehtävä, joka on idealtaan hyvin samankaltainen. Kummallakin tehtävällä koiran tulee kiertää ohjaajan takaa oikealta vasemmalle eli myötäpäivään kiertäen. Ohjaajan ympäri myötäpäivään -tehtävällä ohjaaja pysähtyy ja koira kiertää pysähtymättä ohjaajan ympäri ja palaa hänen vierelleen vasemmalle puolelle. Tällä tehtävällä koiran liike ei pysähdy missään kohtaa. Myöskään vasen täyskäännös -tehtävällä koiran liike ei pysähdy, mutta siinä ohjaaja liikkuu samaan aikaan. Tällä täyskäännöksellä ohjaaja kääntyy paikallaan vasemman kautta ympäri samaan aikaan kun koira kiertää ohjaajan takaa. Sekä alku- että lopputilanteessa koiran tulisi olla ohjaajan vasemmalla puolella samassa rintamasuunnassa.

Tekstissä esiteltyihin alokasluokan tehtäviin löydät esimerkkivideot Instagramista tililtä @sporttirakki sekä selaamalla hashtagia #sporttirakkirallyilee.


MAINOS
INSTAGRAM @hot_n_dog TREENI- JA KISAVINKKEJÄ RALLYTOKOON 💯Säännöt ja suoritusohjeet harrastajaystävällisesti 📧Saana| Valmentaja, harrastaja ja kisaaja

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän