Saimme toukokuussa Vainuvoimalle Raisioon vieraaksi ruotsalaisen 3. luokan nosework-tuomari Michael Hedmanin. Michael koulutti eritasoisia nosework-koirakoita kahtena päivänä erilaisilla, monipuolisilla harjoituksilla. Hänen koulutuksensa kolme tärkeintä ohjetta osallistujille olivat:

  1. Etsinnän aloitus
  2. Ohjaajan sijoittuminen
  3. Palkkio

Pahimmassa tapauksessa ohjaaja painaa omalla liikkeellään koiran piilon ohi.

Etsinnän aloitus

Täsmällinen ja valmisteltu etsinnän aloitus varmistaa sen, että koira aloittaa työskentelyn saman tien ja sieltä, mistä pitää. Keskittynyt aloitus rauhoittaa ja tehostaa koko etsintäsuoritusta. Koiraa kiinnostaa usein myös muut etsintäalueella olevat hajut, kuten aiemmin etsintää tehneet koirat. Keskittymällä hyvään aloitukseen ohjaaja saa ehkäistyä myös maan haistelua.

Etsintää aloittaessaan on tärkeä varmistaa, että koira alkaa haistella heti. Ennen kuin ohjaaja lähettää koiran etsintää, hänen tulee katsoa, että koira alkaa nuuskia. Jos koira ei aloita haistelua heti, alkupää jää etsimättä ja siinä oleva hajupiilo koiralta huomaamatta. Sama lipsahdus tulee helposti, jos koiran löytämän hajupiilon lähellä on toinen piilo: jos koira lähtee etsintään huolimattomasti, se ei välttämättä huomaa toista hajun lähdettä, vaan pitää koko hajupilveä samasta lähteestä tulevana.

Kun etsinnän kohde on selkeä, kuten ajoneuvoetsinnässä ja laatikoilla, koira kannattaa lähettää etsimään aivan kohteen vierestä. Erityisesti 2. ja 3. luokissa etsittävää on paljon ja hajupiilojen määrä vaihtelee. Koirakon on siis käytettävä koko aika tehokkaasti: siksi on paras aloittaa etsintä etsittävästä kohteesta. Toisaalta jos etsittävänä on esimerkiksi sisätila, jossa paljon tyhjää seinäpinta-alaa ja yksittäisiä huonekaluja, huolehditaan hyvällä aloituksella siitä, että koira tekee etsintää myös seinien vieressä eikä vain juokse heti tutkimaan selkeitä kohteita.

Ohjaajan sijoittuminen

Ohjaajan sijoittumisella on suuri merkitys koiran työskentelyyn etsinnän aikana. Sijoittumisellaan ja rintamasuunnallaan ihminen ohjaa koiraa usein tiedostamattaan. Kun tarkkailee omaa sijoittumistaan ja sen vaikutusta koiraan, oppii hyödyntämään sitä tietoisesti osana koiran ohjaamista.

nosework_etsintä_palkkio
Kuva: Miira Ikonen

Kun koiralla on hyvä motivaatio löytää haju ja se lähtee etsimään järjestelmällisesti, ohjaajan tehtäväksi jää tarkkailla koiraa ja tarvittaessa varmistaa, että kaikki kohdat tulevat haistelluksi. Sijoittumalla riittävän etäälle koirasta ohjaaja pystyy helposti näkemään koko koiran ja mitä se tekee.

Kun ohjaaja lähettää koiran etsintään, hänen olisi hyvä olla sijoittunut etsinnän kohteen, esimerkiksi ajoneuvon viereen rintamasuunta sitä kohti. Jos koiran lähettää kauempaa tai rintamasuunta viistosti eteenpäin, koira ensinnäkin pyrkii ohjaajan ohi ja toiseksi ohittaa sen vuoksi myös osan etsintäalueesta. Kun koira on aloittanut työskentelyn, ohjaaja siirtyy kauemmas.

Myös työskentelyn aikana on tärkeää kiinnittää huomiota omaan rintamasuuntaan ja työskennellä kohti koiraa, jotta ei ohjaa sitä omalla liikkeellään etenemään turhan nopeasti: kun ohjaaja liikkuu riittävän hitaasti, koiralla on paremmin aikaa työskennellä. Pahimmassa tapauksessa ohjaaja painaa omalla liikkeellään koiran piilon ohi.

Palkkio

Nosework-hajut ovat koiralle luonnostaan täysin merkityksettömiä: eukalyptus-, laakerinlehti- tai laventelihydrolaatti eivät lähtökohtaisesti ole kiinnostavia useimpien koirien mielestä. Koiralle on siis luotava mieluisa mielleyhtymä hajuihin, jotta se alkaa reagoida niihin ja etsiä niitä. Etsiminen sen sijaan on monen koiran mielestä mukavaa ihan luonnostaan.

Kun koira löytää hajupiilon, ohjaaja kehuu koiraa ja on aidosti ilahtunut koiran löydöstä. Palkkio annetaan koiralle aina aivan hajun luota, jotta se pyrkisi paikallistamaan sen tarkasti ja menemään mahdollisimman lähelle hajua. Jos piilo on ylhäällä siten, että koira ei pääse hajun lähteelle asti, ohjaaja voi nostaa makupalan tai lelun hajun kohdalle ja pudottaa tai antaa palkkion koiralle hajun suunnasta.

Koiraa ei tulisi koskaan kutsua tai vetää pois piilolta palkitsemisen jälkeen, vaan ohjaaja houkuttelee koiran mukaansa joko lelulla tai makupalalla. Jos koira on lähellä hajua, mikään ohjaajan antama signaali ei saisi ylittää koiran halua mennä piilolle. Siksi koira otetaan mukaan palkkiota apuna käyttäen.

Ensimmäisen päivän päätteeksi Michael sanoi, että aloittaminen ja sijoittuminen alkavat sujua, mutta palkkioiden pitäisi olla parempia. Muista, että hyvä motivaatio löytää haju perustuu palkkioon – ja se on kaikkein keskeisintä noseworkin kannalta!

Artikkelikuva: Miira Ikonen


MAINOS
Olen Elisa Reunanen, kielen oppimisen tutkija Turusta. Harrastan pelastuskoiratoimintaa ja olen ollut hälytysryhmässä vuodesta 2010, koiranohjaajana vuodesta 2014. Koirieni kanssa olen suorittanut pelastuskoirakokeita niin haussa, jäljellä kuin raunioilla. Ohjaan viikoittain pienryhmiä paikallisyhdistyksessämme. Pelastuskoiralajien lisäksi olen harrastanut ja kouluttanut monipuolisesti myös muuta hajutyöskentelyä erikoistuen tunnistusetsintään. Päivätyöni ohella koulutan tällä hetkellä tunnistusetsintää ja hajuerottelua Koirakoulu Vainuvoimassa Raisiossa.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän