Tämä on kolmas osa neliosaisesta Keltanokasta kisakentille -rallysarjan artikkeleista, jossa käydään läpi rally-tokon säännöt ja suoritusohjeet. Ensimmäisessä osassa puhuttiin siitä, mitä rally-toko on ja toisessa osassa puolestaan käytiin läpi rally-tokon tehtävät. Tällä kertaa käsitellään rally-tokon tärkeimmät säännöt ja suoritusohjeet, joiden avulla kisakenttien haltuunotto helpottuu huomattavasti.

Riippumatta siitä, missä luokassa koirakko kilpailee, jokaisen koirakon ratasuorituksen maksimipistemäärä on 100 pistettä.

Rally-tokon säännöt yleisesti

Yleisistä säännöistä tärkeitä on muistaa se, että alokasluokka suoritetaan koira kytkettynä, kun muut luokat taas suoritetaan koira vapaana. Suoritus arvostellaan siitä hetkestä, kun koirakko saapuu kehään aina siihen asti, kun koirakko poistuu kehästä. Rata taas arvostellaan lähdöstä maaliin. Ei siis ole aivan sama, mitä kehässä ennen lähtöä tai maalin jälkeen tapahtuu.

Vaikka esimerkiksi herkut tai järkevän kokoisen lelun saa ottaa kehään mukaan taskussa, ei palkkaaminen kehässä ole sallittua. Palkkaaminen ei ole sallittua edes ennen lähtöä tai maalin jälkeen, vaan vain ja ainoastaan kehänauhojen ulkopuolella. Yleisesti on myös muistettava, että rallyssä kuuluu tehdä juuri ne asiat, jotka tehtävään kuuluvat, eli ei mitään ylimääräisiä. Samalla mitään ei myöskään saa jättää tekemättä.

Rally-tokon säännöt pitävät sisällään paljon kieltoja varusteisiin liittyen.
Kisoissa kiellettyä olisi sekä taskusta pilkottava lelu, että koiran juoksuhousut. Kuva: H. Dunder


Ohjaajalla saa olla päällään treeniliivi tai -tasku, mutta kaikki irtonaiset namipussukat ovat kiellettyjä. Koiralla taas saa olla panta tai valjaat, ei molempia. Pannan tulee olla kankainen tai nahkainen pisto- tai solkilukkopanta. Panta ei saa olla puolikuristava tai metalliketjua sisältävä. Valjaissa kiinnityksen tulee olla selän puolella, rintalenkistä koiraa ei saa kytkeä. Lisäksi tulee olla tavallinen talutin. Flexit eli kelataluttimet ja noutajataluttimet ovat kiellettyjä. Koiralla saa olla näkemisen turvaava tukkapompula, mutta ei mitään muuta ylimääräistä. Urossuojien ja juoksuhousujen käyttäminen on kiellettyä.

Ohjaajan tai koiran varusteissa ei saa roikkua mitään ylimääräistä, kuten naksuttimia, kakkapusseja, heijastimia tai koiran pannan nimilaattaa. Hihnan materiaalia tai pituutta ei ole määrätty, kunhan edellä mainitut asiat toteutuvat. Ohjaaja saa pitää hihnaa oikeassa tai vasemmassa kädessä tai molemmissa. Hihnakättä saa vaihtaa vapaasti niin monta kertaa kuin tarve vaatii. Hihna saa laahata maassa tai kulkea ohjaajan selän takaa, kunhan se pysyy koko ajan ohjaajan kädessä.

Rally-tokossa on olemassa neljän tyyppisiä virheitä.

Rally-tokossa etsitään virheitä

Riippumatta siitä, missä luokassa koirakko kilpailee, jokaisen koirakon ratasuorituksen maksimipistemäärä on 100 pistettä. Jokaisella koirakolla on tämä 100 pistettä lähdössä ja pisteitä vähennetään virheiden mukaan. Jos koirakko tekee virheettömän suorituksen, sillä on vielä maaliin päästessäänkin 100 pistettä. Aikasakkoa ei rally-tokossa ole, joten nopeutta tärkeämpää on oikea suoritus. Hyväksytyn tuloksen saamiseksi vaaditaan vähintään 70 pisteen tulos. Koulutustunnuksiin (alo RTK1, avo RTK2, voi RTK3 ja mes RTK4) vaaditaan kolme hyväksyttyä tulosta vähintään kahdelta ei tuomarilta. Koulutustunnuksen saatuaan koira siirtyy seuraavaan luokkaan.

Rally-tokossa voi muiden lajien tapaan valioitua. Valionarvoon vaaditaan näyttelytuloksen lisäksi kolme vähintään 95 pisteen tulosta mestariluokassa vähintään kahdelta eri tuomarilta. Mikäli koira ei voi saada valionarvoa, se voi hakea tähän rinnastettavaa rally-tokon mestarin arvoa.

Suoritus hylätään, jos koirakko aloittaa suorituksen ilman lähtölupaa.

Millaisia virheitä rally-tokossa on?

Rally-tokossa on olemassa neljän tyyppisiä virheitä: yhden, kolmen ja kymmenen pisteen virheitä sekä hylkääviä virheitä. Hylkääviä virheitä ovat muun muassa tarpeiden tekeminen kehään ja kehästä poistuminen kesken suorituksen. Suoritus hylätään myös silloin, jos koirakko aloittaa suorituksen ilman lähtölupaa, ohittaa tehtävän tai jättää yrittämättä sen suoritusta, kulkee kylttitelineiden väärältä puolelta tai suorittaa tehtäviä väärässä järjestyksessä.

Rally-tokossa isoja – muttei kuitenkaan hylkääviä virheitä – ovat kymmenen pisteen virheet. Tyypillisin näistä on tehtävä väärin (tvä) -virhe, joka tarkoittaa sitä, että koirakko on suorittanut tehtävässä jonkin olennaisen osan virheellisesti. Muita kymmenen pisteen virheitä ovat muun muassa koiraan tai ratatarvikkeisiin koskeminen, taluttimen pudottaminen tai radalla väärään aikaan juokseminen. Nämä ovat kaikki ohjaajavirheitä (ov).

Maahan-tehtävässä koira saattaa mennä maahan istumisen kautta. Rally-tokon säännöt kieltävät tämän.
Maahan-tehtävällä yksi tyypillisimpiä virheitä on se, että koira menee maahan istumisen kautta. Tästä seuraa -10tvä. Kuva: H. Dunder

Suurin osa kymmenen pisteen virheistä on sellaisia, että ne poistuvat uusimalla. Uusiminen onkin tyypillisin kolmen pisteen vähennyksistä. Uusimista käsitellään tarkemmin jäljempänä. Uusiminen on siitä poikkeava vähennys, että se on ainoa vähennys, jonka voi saada kahdesti samalta tehtävältä. Mitään muuta virhettä, esimerkiksi -10tvä, ei voi saada kahdesti samalta tehtävältä.

Muita kolmen pisteen virheitä ovat hihnalla ohjaaminen, kyltin tai merkin kaataminen sekä esimerkiksi selkeä epätarkkuus tehtävän suorituksessa. Aina yhden ja kolmen pisteen vähennysten ero ei ole selkeä ja tällöin arviointi virheen suuruudesta jää tuomarille. Yhden pisteen vähennyksistä selkeitä virheitä ovat talutinvirhe eli hihnan hetkellinen kiristyminen, vinous ja kyltin tai kartion haistelu. Yhden pisteen virheet ovat pieniä, lyhytkestoisia virheitä, jotka eivät vaikuta suoritukseen merkittävästi.

jos et tiedä, mitä uusit tai miten uusit, älä uusi.

Mitä ovat rally-tokon vähennykset?

Rallyssä on eriarvoisten vähennysten lisäksi myös erityyppisiä vähennyksiä, joita jo edellä tulikin mainittua. Ohjaajavirhe (ov) on aina ohjaajan toimintaan liittyvä virhetyyppi, kun taas tehtävä väärin (tvä) voi olla joko koiran tai ohjaajan virheellisestä toiminnasta tuleva vähennys. Tehtävä väärin -virhe liittyy kuitenkin aina sen hetkisen tehtävän sääntöjenmukaiseen suorittamiseen, kun taas moni muu virhe voi olla täysin riippumaton sen hetkisestä tehtävästä.

Puutteellinen yhteistyö (py) -virhe kertoo siitä, että koiran huomio on hetkellisesti muualla kuin ohjaajassa. Katsekontaktia ei vaadita, mutta esimerkiksi maan haistelusta saa puutteellisen yhteistyön virhettä. Talutinvirhe (tal) tulee koirakolle silloin, kun hihna kiristyy niin, että valjaista kytketyn hihnan lukko irtoaa koiran selästä tai kaulapannasta kytketyn hihnan lukko nousee yli 90 astetta. Vinous (vino) on nimensä mukainen virhe. Jos koira on yli 45 ja alle 90 astetta vinossa, tulee vähennyksiä -1vino verran. Jos koira taas on yli 90 astetta vinossa, on vähennys tällöin -10tvä.

Rally-tokon säännöt määrittelevät sen, että ohjaajan täytyy pysähtyä "istu, maahan, kierrä koiran ympäri" -tehtävän jälkeen.
Istu, maahan, kierrä koiran ympäri -tehtävällä tyypillinen virhe on se, että ohjaaja unohtaa pysähtyä kierrettyään koiran. Tästä seuraa -10tvä. Kuva: S. Töttölä

Rally-tokon säännöt pitävät sisällään erikoisuuden: uusimisen

Rally-tokosta löytyy myös monia muita virhetyyppejä, mutta niihin kannattaa paneutua sitten, kun laji on jo hiukan tutumpi. Virheisiin olennaisena asiana liittyy myös rallyn erikoisuus eli uusiminen.

Rally-tokossa on kaikissa kisaluokissa käytettävissä kaksi uusintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että virheen sattuessa koirakko voi yrittää tehtävää uudelleen, jolloin alkuperäiset pistevähennykset (tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta) poistuvat ja tilalle tulee merkintä -3uusi. Tässä kohtaa on siis olennaista, että ohjaaja ymmärtää pisteytyksestä sen verran, että mitä virheitä kannattaa uusia ja mitä ei. Jos muita vähennyksiä ei tahdo opetella, niin ainakin tyypillisimmät kymmenen pisteen virheet kannattaa opetella, sillä ne ovat niitä, joiden sattuessa kyseinen tehtävä mahdollisesti kannattaa uusia.

Uusimisesta on päätettävä heti virheen sattuessa ja uusinta on suoritettava heti. Ohjaaja ei siis voi enää myöhemmin palata uusimaan jo suoritettua tehtävää. Uusia saa kahdesti saman tehtävän tai kertaalleen kaksi erillistä tehtävää. Ohjaajan itse tulee laskea uusimisensa, sillä tuomari ei saa auttaa tässä kohtaa kilpailijaa ja kolmannesta uusimisesta suoritus hylätään. Pääsääntönä voidaan pitää, että jos et tiedä, mitä uusit tai miten uusit, älä uusi.

Uusiminen tulee aloittaa aina edeltävän tehtävän suoritusalueelta.

Mitä rally-tokon säännöt sanovat uusimisesta?

Nyt kun karkeat perusteet uusimisesta ovat hallinnassa, käydään läpi myös se, miten uusitaan. Uusiminen on siis tehtävä heti virheen satuttua. Jos koirakko poistuu uusittavan tehtävän suoritusalueelta, ei tehtävää voi enää palata uusimaan. Ohjaajan tulee selkeästi ilmoittaa tehtävän uusimisesta tuomarille, mutta mitään erillistä lupaa uusimisen aloittamiseen ei tule. Moni tuomari kuittaa asian nyökkäämällä tai sanomalla esimerkiksi “ok”, mutta tämä ei millään tavalla ole kannanotto siihen, miten järkevää uusiminen on. Tämä on ainoastaan tuomarin ele kertomaan, että hän on huomannut koirakon uusimisilmoituksen.

Uusiminen tulee aloittaa aina edeltävän tehtävän suoritusalueelta. Uusimiseen kuuluu siis aina myös tehtävää lähestyvä seuraaminen ja uusittavan tehtävän tekeminen kokonaan uudelleen. Ei ole siis mahdollista uusia tehtävältä vain yksittäistä osaa, vaan aina tulee uusia koko tehtävä. On myös hyvä tiedostaa, että uusiminen ei missään tapauksessa ole pakollista, eikä aina edes järkevää. Kannattaa siis etukäteen miettiä, missä tilanteissa ja minkälaisia virheitä oman koiransa kanssa uusii.

Tällä sääntöosaamisella voi jo lähteä kisaamaan – taidot kyllä karttuvat kisaamisen myötä. Seuraavassa osassa käsitellään vielä tarkemmin kisaamista ja siihen liittyviä asioita, kuten rataan tutustumista ja yleisiä kisakäytäntöjä. Artikkelisarjan viimeinen osa julkaistaan sunnuntaina 6.6.2021. Sääntö- ja suoritusohjeasioihin löydät lisätietoa SporttiRakin Instagramista @sporttirakki sekä hashtagin #sporttirakkirallyilee alta.


MAINOS
INSTAGRAM @hot_n_dog TREENI- JA KISAVINKKEJÄ RALLYTOKOON 💯Säännöt ja suoritusohjeet harrastajaystävällisesti 📧Saana| Valmentaja, harrastaja ja kisaaja

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän