Uuden pennun saapuessa kotiin, jossa on jo muita koiria, on tärkeää edetä tutustumisessa mieluummin vähän liian hitaasti kuin yhtään hätäillen. Varsinkin jos perheen vanhempi koira ei ole erityisen pentuystävällinen: sillä on sairauksia, taustalla ehkä huonoja koirakohtaamisia, arkuutta tai se on jo esimerkiksi iäkäs, niin kiirehtiminen kostautuu nopeasti.

Jos kyseessä ovat vähemmän koirasosiaaliset rodut, on käsillä jo heti alkumetreistä pienimuotoinen haaste, joka on otettava vakavasti. Koirarotujen ja yksilöiden koirasosiaalisuudessa on valtavasti eroja ja rajoitukset on tiedostettava. 

Pennulla on oikeus saapua mahdollisimman tasapainoiseen kotiin.

Kaikki lähtee ihmisen taidoista ja realismista

Jo ennen uuden pennun hankintaa on mietittävä rehellisesti, onko kotona asuva koirayksilö sellainen, joka voisi hyväksyä uuden jäsenen laumaan, hyötyä siitä, ja oppia elämään tasapainoista laumaelämää. On arvioitava rehellisesti, miten kotona oleva koira suhtautuu pentuihin ja muihin koiriin, uusiin asioihin ja muutoksiin. Pelkkä oma haave uudesta koirasta ei riitä perusteeksi.

Vaikka usein lajitoverin seura helpottaakin koiran elämää monella tapaa, niin haasteet kuten esimerkiksi yksinolo-ongelmat eivät välttämättä sillä ratkea. Uusi pentu ei ole koskaan ratkaisu vanhemman koiran käytösongelmiin, vaan ne tulisi hoitaa kuntoon ennen pennun saapumista. Riski siihen, että ongelmat eskaloituvat ja pentu oppii huonoja tapoja, on suuri. Pennulla on oikeus saapua mahdollisimman tasapainoiseen kotiin.

Monikoiratalouden omistajalla on itsellään oltava kykyä luotsata useampaa koiraa seuraavien vuosien ajan niin, että koirat voivat hyvin ja niiden tarpeet huomioidaan. Myös esimerkiksi kodin nelilöiden ja ajan on riitettävä siellä asuvalle koiramäärälle. Vaikka yleensä kaikki lopulta lähtee sujumaan, monikoiratalouksissa täytyy kuitenkin varautua lisäksi ainakin henkisesti siihen, että laumassa voi tulla ristiriitoja, jotka eivät mene hetkessä ohi.

Kaikista varotoimista ja hitaasta tutustuttamisesta huolimatta kaikki koirat eivät opi tulemaan uuden kaverin kanssa toimeen. On realistista, että tähänkin varaudutaan ja tehdään tarvittavat varasuunnitelmat. 

Pentu ja muu lauma, pennun tuleminen taloon
Jo ennen uuden pennun hankintaa on mietittävä rehellisesti, onko kotona asuva koirayksilö sellainen, joka voisi hyväksyä uuden jäsenen laumaan, hyötyä siitä, ja oppia elämään tasapainoista laumaelämää.

Ensikohtaaminen tapahtuu vain yhden kerran

Koiria ei saa koskaan pakottaa tutustumaan toisiinsa. Ensimmäinen tapaaminen on hyvä tapahtua väljässä, turvallisessa paikassa, kuten aidatulla pihalla tai vaikka portin läpi. Jos mahdollista, on tapaaminen hyvä järjestää paikassa, joka ei ole vanhan koiran reviiriä. 

Koska tapahtunutta ei saa peruutettua, on hyvä olla mieluummin hieman ylivarovainen kuin optimistinen. Aikuinen koira voi oppia inhoamaan pentua ensisilmäyksellä, ja pentu voi säikähtäessään juosta karkuun. Tilanne voi mennä täysin pieleen hyvin nopeasti.

Jos vanhan koiran tiedetään varmasti olevan pentuystävällinen ja omistaja luottaa omaan koiranlukutaitoonsa vahvasti, voidaan harkita, että pentu ja vanha koira päästetään tervehtimään toisiaan samaan paikkaan, kuten aidatulla pihalle. Tämä kannattaa tehdä ulkona, koska siellä on enemmän tilaa. Pennun kanssa voidaan olla kyykyssä ja pentu saa hakea turvaa ihmisestä. Tilannetta voi varmistaa laittamalla koirille pitkät hihnat, joiden kuuluu kuitenkin olla löysänä koko ajan. Hihna on vain hätäjarruna. 

On hyvä muistaa itse koko ajan, että jokaisen kohtaamisen saa ja pitää keskeyttää, jos jompaakumpaa koiraa jännittää tai stressaa liikaa. Keskeyttäminen tulee tehdä varsinkin alkuvaiheessa ennakoiden. Näin varmistetaan, että kaikilla on koko ajan hyvä ja turvallinen olla. Mieluummin keskeytys silloin, kun koirilla oli vielä kivaa, kuin vasta sitten, kun jompaakumpaa jo vähän ärsytti. 

Joskus voi olla hyvä viedä perheen vanha koira lenkille heti pennun tapaamisen jälkeen, jolloin pentu saa jäädä itsekseen tutkimaan uutta kotia. Näin lenkillä ollessa toisen stressitaso laskee, ja pentu saa kotiutua hetken rauhassa. Tai pennun kanssa vetäydytään hetkeksi muualle ja vanhempi jää nuuhkimaan pennun hajuja. Näin toimien käynnistyy myös molempien koirien yksilöllisten tarpeiden huomiointi, joka on välttämätöntä lauman tasapainolle.

Ystävyys lähtee siitä, että ensin pitää sietää toista, kunnes huomaa, että se toinen tuokin kivoja asioita tullessaan.

Portti ja hihnat luovat turvaa ja tilaa

On ihan perusteltua tavata aivan ensimmäisen kerran siten, että vain katsellaan matkan päästä toista, toki edeten sitten tilanteen mukaan ehkä piankin nuuhkimaan uutta ystävää. Tarvittaessa voi hyvin käyttää aitaa tai portteja tuomaan rajattua tilaa ja turvallisuutta. On usein fiksumpaa antaa koirien nuuhkia vaikka portin läpi toisiaan ensin hetki kuin päästää ne suoraan kylmiltään kohtaamaan. Joskus portin takaa voidaan tutustua ja katsella toista useita päiviä ennen kuin moikataan vapaana. Tarvittaessa vielä pidempään. 

Portti on oivallinen apu monenlaisiin tilanteisiin, ja sitä kannattaa hyödyntää. Aluksi koirat voivat viettää aikaa portin molemmin puolin puuhaillen omiaan, kaluten luita tai leväten. Näennäisesti ei ehkä tapahdu paljon, mutta on kullanarvoista saada koirien tunnetila rauhalliseksi aina kun ollaan lähekkäin uuden kaverin kanssa. Joskus hyvä ja toimiva tapa tutustua kaveriin on yksinkertaisesti se, että portin luona, jossa toinen majailee, tarjoillaan säännöllisesti herkkuja. Ystävyys lähtee siitä, että ensin pitää sietää toista, kunnes huomaa, että se toinen tuokin kivoja asioita tullessaan.

Lyhyitä hetkiä yhdessä

Ei kannata olettaa, että koirien yhteiset leikit alkaisivat samantein, vaikka joskus niinkin voi käydä. Yhteistä aikaa on joskus säännösteltävä pitkäänkin, jotta se on laadukasta. Koirat voivat olla aluksi hyvinkin lyhyitä hetkiä yhdessä, ja tietenkin aina valvotusti. Varsinkin jos on pienintäkään huolta siitä, miten koirat pärjäävät. Jos itse poistuu paikalta, on hyvä aina siirtää koiratkin hetkeksi erilleen. Kun toimii alussa muutaman viikon näin ja varmistaa sovun, korjaa satoa vuosia.

Monissa useamman koiran perheissä koirat ovat ruokaillessaan ja yksin jäädessään aina eri tiloissa. Tähän tietysti vaikuttaa suuresti koirien rotu, luonne ja käyttäytyminen. Pennun vasta opetellessa käytössääntöjä on hyvä kuitenkin huolehtia, ettei se vahingossakaan tee tyhmyyksiä, joita vanhempi koira ei siedä. Tähän tilojen jakaminen on usein paras ratkaisu. 

Pennun sopeutuminen laumaan, miten uusi pentu muuttaa laumadynamiikkaa?
Heti alusta asti on huolehdittava, että koirille opetetaan tärkein laumaelämän sääntö: kuuntele kaveria.

Heti alusta asti on huolehdittava, että koirille opetetaan tärkein laumaelämän sääntö: kuuntele kaveria.

Jos vanhempi koira ei hyväksy pentua

Mikäli käy niin, että vanhempi koira ei hyväksy pentua, koiria ei tule pakottaa tekemisiin toistensa kanssa vaan pikemminkin päinvastoin. Tarvitaan tilaa ja etäisyyttä. Voi toki käydä niin, että koirat hyväksyvät toisensa, kun ensin on tapeltu, mutta aivan yhtä hyvin voi käydä niin, että vanhempi koira puree pentua kohtalokkaasti. Riskejä ei kannata ottaa, eivätkä koirat koskaan selvitä välejään vahingoitta keskenään. Vaikka ei fyysistä tuhoa syntyisi, ainakin stressi ja pelko kasvavat. Tappelu saattaa myös tuhota pennun luottamuksen vanhempaan koiraan ja jopa kaikkiin koiriin ikuisiksi ajoiksi. 

Jos vanhempi koira ei hyväksy pentua heti, on tärkeää, että pennun turvallisuudesta huolehditaan. Vanhempi koira ei saa käydä pennun päälle tai kiusata sitä. Pennun täytyy saada tehdä pennun elämään kuuluvia asioita turvallisessa ympäristössä. Vanhempaa koiraa on kuitenkin ymmärrettävä, eikä sitä voida rangaista siitä, että se ei hyväksy jotain, mitä ei itse halunnut elämäänsä juuri nyt.

Kaikkein tärkein sääntö on kuunteleminen

Heti alusta asti on huolehdittava, että koirille opetetaan tärkein laumaelämän sääntö: kuuntele kaveria. Mitä pienempiä eleitä koira kuuntelee, sen vähemmän tulee konflikteja. On viisaampaa aina itse katkaista koirien puuhat heti, kun ensimmäisiä epämukavuuden merkkejä koirassa tai molemmissa näkyy, kuin odottaa, että jommallakummalla menee kunnolla hermot. Koiria voi kuitenkin opettaa kuuntelemaan toisen eleitä herkemmin. Tämä edellyttää omistajalta paljon voimavaroja, läsnäoloa ja koirien lukutaitoa.

Rauhoittavat eleet tarkoittavat lyhyesti eleitä, joilla koira rauhoittaa itseään ja/tai muita. Pään pois kääntö tai huulten lipaisu voi tarkoittaa käytännössä samaa kuin murina, mutta ovat vain “nätimmin” sanottu viesti. Esimerkiksi pentu kannattaa pyytää pois vanhan koiran viestiessä “näteillä” eleillä, jos pentu ei itse hoksaa, mistä on kysymys. Tarkoitus on ennaltaehkäistä ja opettaa koiria kuuntelemaan pieniä eleitä, jotta suurempiin, esimerkiksi puraisuun, ei tarvitse turvautua. Sama toimii tietysti molempiin suuntiin ja pennullakin on oikeus tulla kuulluksi jo pienillä eleillä.

Erittäin tehokasta on myös havainnoida koirien rauhoittavia eleitä ja kehua niistä. Jos koirat leikkivät innokkaasti ja leikki keskeytyy ravisteluun, jolla koirat rauhoittavat tilanteen, ovat kehut paikallaan. On hyvä bongata kaikki hetket, joissa koirat kommunikoivat oikein, ja kehua niistä. Kun ihminen tarkkailee koirien touhuja, ja tarvittaessa kehuu ja keskeyttää, hän ylläpitää lauman tasapainoa ja turvallisuussääntöjä samalla oppien omien koirien toiminnasta, eleistä ja tavoista suunnattoman paljon. Koko lauma kehittyy tasapainoisemmaksi ja omistaja taitavammaksi koirien ohjaajaksi.

Jos sen sijaan koirat koko ajan murisevat ja näykkivät toisiaan, kaikki hienovivahteinen viestintä jää sen jalkoihin. Koira voi myös oppia viestimään kaikissa tilanteissa suoraan kovemmilla keinoilla ja ajautua helpommin konflikteihin. Usein omistajankin äänenpainot kovenevat, ja soppa on valmis.

Kenen maailma muuttuu eniten?

Perheen vanhan koiran maailma mullistuu uuden pennun saapuessa usein valtavasti. Kahdenkeskinen aika vanhemman koiran kanssa ja koiran omat harrastukset kannattaa pitää arjessa mukana. Pentu vie niin paljon huomiota ihan jo kouluttamisenkin vuoksi, että vanhempaan koiraan on erikseen keskityttävä. Pennulle on taas tärkeää kohdata uudet asiat myös yksin ja kasvaa itsenäiseksi eikä kulkea aina vanhan koiran kintereillä. Pentu tottuu elämäänsä uudessa perheessä usein sutjakkaasti. Suurin muutos on aina vanhemmalle koiralle. Uusi pentu on kuitenkin mahdollisuus ja rikkaus koko perheelle, kun tasapainosta ja lauman käytössäännöistä huolehditaan. 

Teksti: Piia Collan, Koirapalvelu Collan

Haluatko oppia ja tietää lisää?

Tasapainoinen koira -kurssilla opetellaan tärkeitä perustaitoja pennun tai nuoren koiran kanssa. Lisäksi videopankistamme löydät valtavasti koulutusvideoita: luentoja ja vinkkivideoita pennun kouluttamiseen ja eri lajien harrastamiseen yhdessä pennun kanssa.


MAINOS
Olen käynyt eläintenkouluttajan käyttäytymistieteelliset perusopinnot Suomen Eläinkoulutuskeskuksessa ja opiskelen jatkuvasti lisää alasta, jolla voin oppia koko ajan uutta. Toimin ruohonjuuritasolla, auttaen perheitä sujuvaan ja toimivaan arkeen koiran kanssa. Aiempi koulutus ja pitkä työura lastenhoitajana antaa ihmisten ja perheiden kohtaamiseen ja kouluttamiseen paljon tietotaitoa. Koulutan ensisijaisesti omistajaa kouluttamana omaa koiraansa. Lapsi-koira-dynamiikka, pennut ja nuoret koirat ovat ominta alaani. Palveluihini kuuluu kirjoitustöiden lisäksi mm. yksityistunnit, kotikäynnit, puhelinkonsultointi ja verkkoluennot. Lisäksi tarjoan 1-2 hoitokoiralle kerrallaan VIP-kotihoitoa kotonani. Hoitokoirien kaverina toimii luottopakkini ja oikea käteni espanjanvesikoira Pöysti. Olen myös yhdistysaktiivi ja monessa luottamustoimessa Vesikoirat ry:ssä mukana ja teen lisäksi vapaaehtoistyötä Karva-Kavereissa ja Mannerheimin lastensuojeluliitossa.

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän