Kaikilla meillä on haaveita, unelmia ja päämääriä, joiden eteen teemme päivittäin töitä. Toivomme hyviä asioita tapahtuvan elämässämme. Unelmointi on alitajunnassa heräävää motivaatiota ja se johtaa parhaimmillaan konkreettisiin tavoitteisiin ja keinoihin, joilla etenemme kohti päämääräämme. Päämäärät, joihin pyrimme, saavat meidät ponnistelemaan ja yrittämään saavuttamaan tavoitteemme.

Tavoitteenasettelu on motivaation perusta, sillä se ohjaa keskittymään suoritusten ja kehittymisen kannalta olennaisiin asioihin.

Miksi tavoitteita?

Tavoitteenasettelu on yksi tärkeimmistä ja käytetyimmistä psykologisista keinoista, joista voimme hyötyä pyrkiessämme yhä parempiin suorituksiin sekä urheilussa että arki- ja työelämässä. Tavoitteenasettelu on motivaation perusta, sillä se ohjaa keskittymään suoritusten ja kehittymisen kannalta olennaisiin asioihin. Ajankäyttö epäolennaisiin ja turhiin asioihin vähenee, kun tekeminen suuntautuu kuin itsestään olennaiseen.

Motivaatio syntyy, kun tiedämme mitä haluamme ja mikä on päämäärämme. Mielikuva päämäärästä synnyttää mielihyvän tunteita, jotka saavat meidät toimimaan päämäärän suuntaan. Mieleen syntyy selkeä kuva siitä, mitä tulee käytännössä tehdä, jotta päämäärän voi saavuttaa. Tavoitteet vaikuttavat käyttäytymiseemme, koska ne saavat meidät sitoutumaan ja panostamaan siihen, mitä teemme.

Uuden treeni- ja kisakauden kynnyksellä on syytä istua alas, ottaa harjoituspäiväkirja esille ja laittaa mustaa valkoiselle. Ennen tavoitteiden kirjaamista käytä kuitenkin hetki aikaa vahvuuksien ja kehityskohteiden pohtimiseen. Itsetuntemus on tärkeä pohja myös tavoitteiden asettamiselle. Millainen olet ihmisenä, millainen on koirasi, millainen tiimi olette yhdessä?

Tavoitteiden tulisi tukea omia arvoja. Arvot heijastavat sitä, mikä sinulle on tärkeää. Mitä tekoja voit toteuttaa, kun liikut kohti sinulle tärkeää? Arvot voivat motivoida sinua silloin, kun kohtaat haasteita, epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita matkalla kohti tavoitteitasi. Vain omiin arvoihin kytketyt tavoitteet ovat kestäviä ja motivoivia – tämä on sinun elämäsi, eikä kukaan voi määrittää puolestasi, millaista elämää sinun kuuluisi elää.

Seuraavaksi voit pohtia, mikä on suurin unelmasi harrastamassasi lajissa? Millä aikavälillä se on realistista saavuttaa? Millainen polku sinne on kuljettavana ja millaista harjoittelusysteemiä noudattaen? Mitä tulostavoitteita, välietappeja ja pieniä askelmia matkalle mahtuu? Voiko matkalla olla esteitä? Millaisia ja miten niistä voi selvitä?

Matkalla kohti suurta unelmaa pitää olla paljon pikku askelmia ja välietappeja. Oikeastaan, sen suuren tavoitteen asettamisen jälkeen se pitää unohtaa, ja nauttia matkasta. Eli pienten askelmien ja välietappien saavuttamisesta. Toki se unelmakin pitää olla kirkkaana mielessä. Se pitää pystyä näkemään kristallinkirkkaasti varsinkin silloin, kun ei niin huvittaisi eikä jaksaisi, kun pään päällä on paikallinen sadekuuro. Ja kun näet tavoitteesi mielikuvissa, tulee sen saada aikaan mielihyvän tunteita, hyviä fiiliksiä. “Tuota mä haluan, eikä mikään voi estää mua!”

Millainen on hyvä tavoite?

 • Tavoite tulisi olla muotoiltu myönteisesti. Se kuvaa sitä, minne halutaan päästä, ei sitä, mitä halutaan välttää tai mistä halutaan päästä pois. Muuta ongelmat tavoitteiksi. Jos koet ongelmaksesi liiallisen jännittämisen suoritustilanteessa, mieti mitä haluat tilalle ja ala suunnata toimintaasi sitä kohti.
 • Mitä tavoite merkitsee tekemisen kannalta? Tavoitteen tulisi olla konkreettinen, ei liian epäselvä tai epämääräinen. Epämääräisesti määriteltyä tavoitetta on vaikea mitata, jolloin kehittymisen tai edistymisen seuranta on hankalaa.
 • Tavoitteen tulee olla haastava, mutta samalla realistinen ja saavutettavissa oleva. Tavoitteen tulee olla lähes varmasti saavutettavissa – silloin urheilijan itseluottamus vahvistuu. Nykytilan ja tavoitetilan väli ei saa olla liian suuri. Tavoite on tarpeeksi haasteellinen silloin, kun sen saavuttamiseksi joutuu ponnistelemaan. Liian helppo tavoite ei haasta eikä tarjoa mahdollisuutta flow-tilaan. Liian haastava tavoite johtaa helposti turhautumiseen ja heikentyneeseen itseluottamukseen.
 • Millainen on toimintasuunnitelma ja harjoittelusysteemi tavoitteen saavuttamiseksi? Onko sinulla tunne, että harjoittelusysteemisi vie sinua askel askeleelta kohti tavoitetta? Jos pystyt luottamaan omaan tekemiseesi, näkemään kokonaisuuden ja tiedostat meneväsi koko ajan eteenpäin, sinun ei tarvitse jännittää yksittäisiä kilpailusuorituksia. Ajattele niiden olevan oppimiskokemuksia. Onhan vain ajan kysymys, milloin alkaa tulla merkittäviä voittoja. (Huom. Myös itsensä voittaminen on tärkeä voitto!)
 • Muista päivittää ja tarkistaa tavoitteita säännöllisesti. Onhan tavoite suhteutettu omiin resursseihisi ja voimavaroihisi? Nekin vaihtelevat, joten muista tsekata tavoitteet niihin sopiviksi. Muista, että harrastuksen on tarkoitus tuottaa mielihyvää, ei stressiä ja ahdistusta.
 • Ovatko tavoitteesi omalla tekemisellä, omilla keinoilla ja ratkaisuilla saavutettavissa? Muista, että tulostavoitteet eivät ole yksinomaan omassa kontrollissa, vaan niihin vaikuttavat monet tekijät, joita emme voi itse säädellä. Näitä ovat esimerkiksi toisten toiminta, omat ja koiran sairastumiset/loukkaantumiset ja suoritustilanteiden olosuhteet. Itse voit vaikuttaa vain omiin ajatuksiisi ja omaan tekemiseesi. Voit tehdä huikean suorituksen, mutta joku voi tehdä vielä paremman. Teit kuitenkin parhaasi ja se riittää. Aina.
 • Prosessia tulee arvioida säännöllisesti. On tärkeää saada positiivista palautetta valmentajalta kehittymisestään ja oppimisestaan. Se vahvistaa tavoitteen suuntaan toimimista ja vahvistaa itseluottamusta.
 • Mitä seurauksia tavoitteen toteutumisella on? Kuvittele tilannetta, jossa tavoite on saavutettu. Mitä näet, kuulet, tunnet? Näin tavoite selkiytyy, täsmentyy ja motivaatio sen saavuttamiseksi vahvistuu. Muista aina ajoittain palata tähän positiivisia tunteita herättävään mielikuvaan, etenkin silloin, kun kohtaat vastoinkäymisiä.
 • Tavoitteen toteutumisen seuraukset eivät aina ole yksinomaan mielekkäitä. Menestyksen mukanaan tuoma julkisuus ja huomio voivat yllättää, ja näihin asioihin suhtautuminen on hyvin yksilöllistä. Näitä asioita kannattaa käydä läpi valmentajan tai muun ammattilaisen kanssa, jos ne mietityttävät tai ahdistavat. Asia kuin asia, yksin ei kannata jäädä murehtimaan, apua löytyy aina. Menestys voi tuoda mukanaan myös erilaisia paineita ja odotuksia. Sanotaankin, että huipulle pääseminen on helpompaa kuin siellä pysyminen.
 • Muista, että tavoitteiden tulee olla SINUN ja KOIRASI tavoitteita, ei kenenkään muun. Ne tulee luoda sinun lähtökohdistasi ja omasta motivaatiostasi. Valmentaja voi auttaa tavoitteiden määrittelyssä, mutta sinä sanot viimeisen sanan. Muista myös kunnioittaa muiden tavoitteita ja ponnistelua. Muiden menestys ei myöskään ole sinulta pois.
 • Tavoitteiden määrittelyn jälkeen ne tulee kirjata ylös tai tuoda muuten julki. Kirjaa ne paikkaan, josta ne löytää vaivattomasti, kuten treenipäiväkirjan etusivulle tai jääkaapin oveen. Se tekee tavoitteista entistä konkreettisempia.

Kun tavoitteet eivät toteudu

Luonnollisestikaan kaikki tavoitteet eivät toteudu. Silloin tarvitset taitoa käsitellä pettymykset, etääntyä tunnetasolla epäonnistumisista ja asettaa uusia tavoitteita. Tässä avainasemassa on myötätuntoisen suhtautumisen opetteleminen itseä kohtaan. Kohtele itseäsi myötätuntoisesti, kannustavasti ja rakastavasti etenkin silloin, kun kohtaat vastoinkäymisiä ja vaikeuksia. Opettele kohtelemaan itseäsi kuten kohtelisit parasta ystävääsi silloin, kun hänellä on vaikeaa.

“Täytyy hyväksyä, että joskus tulet lyödyksi maahan, etkä saa sitä, mitä halusit. Sitten sinun tulee vain jotenkin säilyttää oma intohimosi.”
– Hillary Clinton

 


Näin kuulet lisää!


Marjo Korander pitää aihetta sivuten nettiluennon SporttiRakissa ti 30.10.2018 alkaen klo 18. Lue lisää luennosta ”Psyykkiset taidot koiraurheilussa”! 

Artikkelikuva: Rita Larjava


MAINOS
Psykologi (PsM), liikunta- ja urheilupsykologi (sert.) ja psyykkinen valmentaja. Agilityvalmentaja (Hypnotic Dog Sport) ja -kisaaja. Entinen kilpahiihtäjä, nykyinen kilpakuntoilija koukkupolvisarjoissa. 😉 Tiimikaverit: lägpys FI AVA & FI AVA-H Tulikäpälän Saara Savusukeltaja "Saara", lägpys FI AVA & FI AVA-H Tulikäpälän Taiga Tuliraketti "Taiga-Tassu" & bc AGI3 Saunajaakon Bluff "Hupi" s. 04/17. Motto: Nauti ja onnistu!

Kommentoi

Kirjoita kommentti
Kirjoita nimesi tähän